CNV: ‘Werkenden concurreren elkaar naar het putje door toename flex’

0
219

CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt dat zijn vakbond pal wil blijven staan voor het terugdringen van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

De sociale partners zijn nog niet eensgezind over de hervorming van de arbeidsmarkt, zo verwoordt hij in gesprek met het FD. Hij ziet dit als een gevaarlijke ontwikkeling, want nietsdoen zorgt voor instabiliteit.

Armoede in middenklasse
“Wij staan als organisatie voor de middengroep en zien daar een armoedeval optreden. Een fundamentele onzekerheid van mensen die massaal met ontslag te maken krijgen, maar ook bij collega’s die nog wel een baan hebben. Nietsdoen betekent een kaalslag aan de onderkant en in de middenklasse. Ook de grootbedrijven van VNO-NCW zouden gevoelig moeten zijn voor deze instabiliteit.”

Gelijk speelveld vast en flex
“Wij willen een gelijk speelveld voor flex en vast. Ervoor zorgen dat iedere zzp’er een fatsoenlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. En voorkomen dat werkenden elkaar naar het putje concurreren.”

Bron: FD, 5 oktober 2016