Massale personeelsuittocht dreigt in 2010

0
212


17 juni 2010

Maar liefst 59% van de West-Europese 59% werknemers heeft zich begin 2010 sterk voorgenomen op zoek te gaan naar een andere baan. Een kentering na de afgelopen twee jaar van recessie, waarin de werknemers risico’s vermeden en de werving vrijwel stil lag.

Dit blijkt uit onderzoek van Hay Group. Erin Lap, director Leadership & Talent Hay Group Nederland: “Ook de Nederlandse werkgever moet zich zorgen maken. Als er niet op tijd wordt gestuurd op wat wij noemen engagement en op enablement, raken goede werknemers gefrustreerd en zullen ze vertrekken.”

Kernpunten onderzoek

  • 59% van de huidige werknemers (specialisten, middel en senior management) gaat in 2010 op zoek naar een nieuwe baan.
  • Het vinden en plaatsen van een nieuwe werknemer kost de werkgever tussen de 50% – 150% van het huidige jaarsalaris.
  • Werknemersbetrokkenheid leidt tot 54% minder verloop van werknemers.
  • Werknemers die zich betrokken voelen, presteren in 50% van de gevallen ook beter.
  • CEO’s en HR-specialisten beschouwen werknemersbetrokkenheid en het behouden van talent als de twee belangrijkste aandachtspunten voor 2010.
  • Bedrijven die zich richten op de werknemersbetrokkenheid, de vrijheid en autonomie van de medewerkers én daarnaast ook zorgen dat de randvoorwaarden om het werk goed uit te voeren op orde zijn, blijken door de jaren heen significant sneller te groeien.

Het behouden van talent door het bereiken van werknemersbetrokkenheid blijkt onvoldoende. Bureaucratie, slechte (ict)systemen en belangenverstrengelingen, zorgen voor veel (onnodige) frustratie bij de werknemers. Wat uiteindelijk zal leiden tot uitval óf voor meer dan de helft van de werknemers (59%) reden is op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Squeeze for talent
Erin Lap: “Werknemers die afgelopen jaar nog rustig hun tijd bleven uitzitten, zijn nu weer actief bezig met het verder uitstippelen van hun carrièrepad. We hebben dit eerder gezien in 2000/2001. Bedrijven die tijdens die ‘dip’ medewerkers bleven motiveren en daarnaast de interne bedrijfsprocessen goed in de gaten hielden, waren na die periode een stuk beter in staat toptalent binnen boord te houden en aan te trekken. De afgelopen recessie is in alle opzichten onvergelijkbaar met de dip van 2001, het percentage van 59% reflecteert het feit dat veel bedrijven weinig hebben gedaan aan het bereiken van betrokkenheid.”

“Het verlies aan productiviteit en de directe kosten samenhangende met het aannemen van nieuwe medewerkers zijn al snel 1 jaarsalaris. Het managen van het rendement op de loonsom moet ook vanuit dit vraagstuk worden beoordeeld. Het gaat al snel om hele grote bedragen die vaak onder de radar blijven. Nog veel essentiëler is dat de behoefte aan talent het aanbod alleen maar meer en meer zal overtreffen, de ‘squeeze for talent’ neemt de komende jaren ernstig toe”, aldus Herman Koning, director Business Solutions.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 5500 medewerkers in Duitsland, Frankrijk, UK en Benelux in verschillende bedrijfstakken binnen de private sector.. De volgende criteria kwamen onder andere in het onderzoek naar voren: de bedrijfssector, de loonsontwikkelingen in de laatste 12 maanden, gevoel van waardering, toekomstverwachting en plannen, vertrouwen in het management en baanzekerheid, werkstructuur, opleidingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden, de invloed van bedrijfsprocessen op de productiviteit, de mate van zelfstandigheid en het gewenste gevoel van verantwoordelijkheid.

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau. Samen met het management maken we de strategie concreet. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisaties.

Gerelateerd nieuws
> STOOF: scholing uitzendkrachten naar 20%
> Manpower: werven voor het kritieke tekort

Bron: Hay Group, 15 juni 2010FlexService – home