Manpower – wereldwijd werven

0
503


Manpower logo9 juni 2010

Voor de Nederlandse kenniseconomie is buitenlands talent nodig. Op de internationale arbeidsmarkt wordt de concurrentie tussen landen om nieuwe werknemers steeds intensiever. Werkgevers die met kritieke tekorten te maken krijgen, doen er goed aan zich te richten op international recruitment.

Dit stelt uitzendorganisatie Manpower in een toelichting op het nieuwe Manpower Witboek ‘Wereldwijd werken’. Het witboek zet de arbeidsmigratie in perspectief en beschrijft de stappen die nodig zijn om je als Nederlandse werkgever en overheid effectief mondiaal te positioneren.

Global village
De internationale mobiliteit van werknemers neemt toe. Onderzoek van Intelligence GroupThe Network onder ruim 66.000 werkzoekenden uit 67 landen wijst uit dat 64% in principe bereid is over de grens te gaan werken. In 2006 was dat nog 61%. Ook (vooral hoogopgeleide) professionals uit Nederland zullen steeds vaker voor een loopbaan in het buitenland kiezen. De bachelor-masterstructuur maakt het voor studenten al aanlokkelijk om een deel van hun studie elders te volgen. Generatie Y ziet meer dan vorige generaties de wereld als een global village. Zoekmachines, internationale vacaturesites en social media maken het makkelijk om vacatures over de grens te zoeken en te vinden.

Nederland als vestigingsland
“Nederland wordt door 19% van de respondenten uit het buitenland gezien als een aantrekkelijk land om te werken,” aldus Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower, “Ons toch maar kleine land staat wereldwijd op een heel redelijke vijftiende plaats als beoogd vestigingsland voor professionals en onze bedrijfscultuur scoort goed.” SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wijst er in het voorwoord op dat het voor kennismigranten al eenvoudiger is geworden om in Nederland te gaan werken, maar dat dat nog niet voldoende is om de slag om kennisontwikkeling en innovatie te winnen. Organisaties die zich willen positioneren op de internationale arbeidsmarkt, moeten weten door welke motieven (top)talent zich laat leiden bij hun keuze voor een bepaald land en een bepaalde werkgever.

Motieven van professionals
Voor de professionals die een baan in Nederland overwegen zijn de volgende kenmerken het belangrijkst:
1. Het internationale karakter van het bedrijf
2. Goede arbeidsvoorwaarden
3. Interessante doorgroeimogelijkheden
4. De plaats waar het bedrijf gevestigd is
5. Uitdagende werkzaamheden
6. Het bedrijf betaalt de verhuiskosten

Van werkgevers verwachten zij vooral ook informatie over:
1. Belastingen
2. Hulp bij de verhuizing
3. Faciliteiten ter plaatse
4. Interessante carrièremogelijkheden voor hun partner
5. Ontspanningsmogelijkheden in de omgeving, als shopping en entertainment

International recruitment: de basics
Voor effectief international recruitment is het nodig om de doelgroep heel nauwkeurig te definiëren: welk talent wil je precies aantrekken en waar is dat vooral te vinden? De internationale ‘Employer Value Proposition’ wordt niet alleen door het bedrijf zelf bepaald, maar ook door de vestigingsplaats van het bedrijf en de motieven van de doelgroep, die overigens per land kunnen verschillen. Verder is kennis over het zoekgedrag van de buitenlandse doelgroep noodzakelijk. Zo blijken corporate websites, internationale vacaturesites, social media en gespecialiseerde bureaus van groot belang en is zoekmachinemarketing een must.

Voor buitenlandse baanzoekers is informatie over positieve aspecten van Nederland ook relevant. Daarbij scoren onder meer de levenstandaard, de sociale zekerheid, het feit dat bijna iedereen Engels spreekt en de aanwezigheid van veel culturen hoog. Amsterdam, Rotterdam en andere toeristische trekpleisters als de Keukenhof, het strand en sommige musea spreken eveneens tot de verbeelding. Ten slotte wordt eenmaal in Nederland goede begeleiding bij zowel het werk als de inburgering zeer gewaardeerd.

De praktijk

Voor dit Witboek interviewde Manpower vier ervaringsdeskundigen in international recruitment: bij Philips, Leaseweb, Cygnific en Eures. Hun verhalen bieden aanvullend inzicht in de praktijk van organisaties die te maken hebben met een internationaal samengesteld werknemersbestand.

Vanaf 15 juni worden er door Manpower, in samenwerking met dochter Vitae en Intelligence Group, informatieve ontbijtbijeenkomsten over international recruitment georganiseerd. Het Witboek ‘Wereldwijd werken’ is als bijlage toegevoegd en gratis te downloaden via de websites van de genoemde ondernemingen.

Gerelateerd nieuws
> Manpower: omslag werkgeversverwachting arbeidsmarkt
> Manpower: werkgever iets minder somber over werkgelegenheid
> Manpower: werkgever somberder dan in 2003

Bron: Manpower, 1 juni 2010