Manpower: arbeidsmarkt stabiliseert

0
393

Nederlandse werkgevers zien de arbeidsmarkt, na jaren van krimp, weer aantrekken. Het herstel zal vooral zichtbaar zijn in de industrie, transport-, opslag- en communicatiesector.

Dat blijkt uit onderzoek van Manpower.

> Manpower Employment Outlook Survey Nederland, Q4 2013

Nederlandse werkgevers rapporteren gematigde werkgelegenheidsplannen voor de periode van oktober tot en met december. 2% van de werkgevers verwacht een toename van het personeelsbestand, 4% gaat
uit van een afname en 93% voorspelt dat de situatie ongewijzigd blijft. Tezamen resulteert dit in een netto werkgelegenheidscijfer van -2%. Na seizoenscorrectie komt het werkgelegenheidscijfer echter uit op -3%. Afgezet tegen het voorgaande kwartaal zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten ongewijzigd; op jaarbasis blijven ze relatief stabiel.

Manpower Employment Outlook Survey Nederland Q4 2013

Langzaam herstel
In de landbouw en financiële dienstverlening verwachten werkgevers nog steeds een krimp van -6 en -7%.
“De arbeidsmarkt is nog fragiel, maar als de ingeslagen tendens doorzet, kunnen we eindelijk weer gaan denken aan herstel”, zegt directeur Jilko Andringa.

Verwachtingen per regio
In het Oost-Nederland verwachten werkgevers een stijging van het aantal banen met 1%. In Zuid- en West-Nederland wordt nog een krimp verwacht van -3 en -2%.

Andringa: “In Noord-Nederland is men voor het eerst sinds een jaar uit de rode cijfers. In het westen, waar de stemming nog somber is, kan de werkgelegenheid makkelijk weer verbeteren als de economie verder aantrekt. De schommelingen in de regio’s zijn kleiner ten opzichte van het vorige kwartaal.”

Bron: Manpower, november 2013 en Nu.nl