Manpower: omslag werkgeversverwachting arbeidsmarkt

0
730


Manpower logo8 juni 2010

Nederlandse werkgevers zijn opvallend positiever over de werkgelegenheid in het derde kwartaal van 2010 dan drie maanden geleden, aldus de Manpower Arbeidsmarktbarometer die vandaag verschijnt.

Bedroeg het voorspellende netto werkgelegenheidscijfer in maart nog -1%, dit keer is de prognose van de werkgevers een positief cijfer van +3. Zowel het verschil met het vorige kwartaal als met hetzelfde kwartaal vorig jaar bedraagt vier procentpunten.

Positieve omslag arbeidsmarkt
Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland, liet begin april al weten dat de vraag naar uitzendkrachten weer aantrok. “Ik durf gerust te spreken van een omslag in de verwachtingen voor de arbeidsmarkt, omdat in op drie na alle regio´s en sectoren die we in het onderzoek onderscheiden, weer positieve prognoses worden gerapporteerd. Met name de kwartaal-verbeteringen met acht procentpunten van de voorspellingen voor de Nederlandse transportsector (+13) en de sector Nutsbedrijven (+5) spreken hierbij boekdelen. En kijken we naar onze belangrijkste handelspartner Duitsland, dan zien we ook daar een forse vooruitgang van acht procentpunten in het netto werkgelegenheidscijfer voor het komende kwartaal (+9). Daarbij moet natuurlijk worden aangetekend dat de algemene economische situatie in Europa op dit moment onzeker is.”

Sectoren en regio´s
Het hoogste regionale netto werkgelegenheidscijfer voor het derde kwartaal van 2010 wordt gerapporteerd voor het oosten: +5 (Q2 2010: +1). Voor het westen bedraagt het cijfer +4 (Q2 2010: +1), voor het zuiden +3 (Q2 2010: -3) en voor het noorden ten slotte: -2 (Q2 2010: -6). Voor alle regio´s geldt dus een substantiële verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal.

Van de negen sectoren zijn er zeven die een positieve verwachting laten zien. “Een opmerkelijk netto werkgelegenheidscijfer wordt gerapporteerd voor de bouwnijverheid: na vier kwartalen met een negatieve uitkomst is het cijfer nu neutraal: 0, een verbetering met vier procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal”, aldus Van der Pol. “Gecombineerd met het grLink invoegen…oeiende optimisme in de bouwsectoren van Duitsland en Zweden, waar de netto werkgelegenheidscijfers voor het derde kwartaal respectievelijk +9 en +8 zijn (in het tweede kwartaal nog +2 en +4), is dat misschien het begin van de gewenste trendbreuk.

Zakelijke dienstverlening
Met een netto werkgelegenheidscijfer van +6% kondigen de werkgevers in de zakelijke dienstverlening voor het derde kwartaal van 2010 optimistische wervingsplannen aan. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 zijn de verwachtingen gestegen met 3 procentpunten, terwijl het werkgelegenheidscijfer in vergelijking met het derde kwartaal van 2009 relatief stabiel is gebleven.

Buitenland
In 31 van de 36 onderzochte landen en gebiedsdelen wereldwijd worden positieve netto werkgelegenheidscijfers voor Q3 2010 voorspeld, een duidelijke verbetering ten opzichte van Q3 vorig jaar toen in 13 Europese landen nog negatieve netto werkgelegenheidscijfers werden voorspeld. Verbeteringen in vergelijking met het vorige kwartaal zijn zichtbaar in 23 van de 36 landen.

Jaar-over-jaar-cijfers zijn beschikbaar voor 34 landen. In 30 daarvan is het cijfer positiever dan in Q3 2009.

De hoogste netto werkgelegenheidscijfers wereldwijd worden voorspeld door India, Brazilië, Taiwan, China, Peru, Australië en Singapore. De laagste prognoses wereldwijd!) worden afgegeven door Italië, Ierland, Spanje en Griekenland, overigens ook de enige vier landen met een negatief netto werkgelegenheidscijfer.

Netto werkgelegenheidscijfer
Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt. Het wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt het volgende kwartaal minder medewerkers te zullen aantrekken, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht het eigen personeelsbestand uit te breiden. Deze berekening wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het resultaat is het netto werkgelegenheidscijfer. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun medewerkersbestand, groter is dan het aandeel werkgevers dat verwacht terug te gaan in het aantal werknemers. Het duidt dus op optimisme over de arbeidsmarkt.

Gerelateerd nieuws
> Manpower: werkgever iets minder somber over werkgelegenheid
> Manpower: werkgever somberder dan in 2003

Bron: Manpower Employment Outlook, 8 juni 2010