Manpower: mogelijkheden werkzoekenden bescheiden positief Q2 2011

0
210

Manpower logo9 maart 2011

De werkgelegenheidsverwachtingen onder werkgevers voor de periode april t/m juni blijven bescheiden positief, zo blijkt uit de resultaten van de nieuwste Manpower Employment Outlook Survey.

Het netto werkgelegenheidscijfer komt uit op +3% en blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal, maar ligt wel 4 procentpunten hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op basis van de antwoorden van 751 Nederlandse werkgevers, zijn de vooruitzichten voor werk in zes van de negen industriële sectoren en in alle vier de regio’s waarschijnlijk gunstiger dan een jaar geleden.

Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland: “Werkgevers blijven voorzichtig positief gestemd over het komende kwartaal. We kunnen gerust zeggen dat de meeste werkgevers positieve werkgelegenheidscijfers blijven rapporteren en in het tweede kwartaal nieuw personeel zullen blijven aantrekken, al is dit vaak wel in mindere mate dan de vooruitzichten die haast als vanzelf werden gerapporteerd in 2007 en 2008. Een opmerkelijke uitzondering is echter de sector Transport, opslag en communicatie, waar het cijfer van +17% het meest optimistische is dat door de werkgevers in de sector is gerapporteerd sinds het vierde kwartaal van 2006.”

Netto werkgelegenheidscijfer
Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt. Het wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal de personele bezetting te reduceren, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht de personele bezetting uit te breiden. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aantal werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun personele bezetting, groter is dan het aantal werkgevers dat werknemers verwacht af te stoten. Het netto werkgelegenheidscijfer is dus een indicator van de stemming op de arbeidsmarkt voor het komende kwartaal.

Regio’s en sectoren
Het hoogste regionale netto werkgelegenheidscijfer voor het tweede kwartaal van 2011 wordt gerapporteerd in het oosten: +13% (Q1 2011: +4%). Werkgevers in het noorden rapporteren de slechtste en ook enige negatieve regionale vooruitzichten met een netto werkgelegenheidscijfer van -4% (Q1 2011: -2%). De vooruitzichten voor het westen en het zuiden blijven ondertussen positief, met cijfers van respectievelijk +3% en +2%.

Wat betreft industriële sectoren rapporteren de werkgevers van zeven van de negen sectoren positieve werkgelegenheidsverwachtingen voor het tweede kwartaal. De verwachting van de sector Transport, opslag en communicatie van +17% vormt een aanzienlijke verbetering met 12 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal. Door zowel de werkgevers in de sector Nutsbedrijven (+14%) als die in de sector Bouwnijverheid (+10%) wordt een aanmerkelijke verbetering met 9 procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal gerapporteerd.

“Manpower waarschuwt tegelijk voor de komende schaarste op de arbeidsmarkt,” aldus Van de Pol: “In de nabije toekomst zal de economische macht verschuiven naar die bedrijven die het best talent weten te selecteren en te werven. Op termijn verwachten wij op de Nederlandse markt een aanzienlijk tekort aan individuele werknemers met talent. De tijd dat grote groepen werknemers zich spontaan bij bedrijven melden, zal niet lang meer duren. Bedrijven zullen voortvarend op zoek moeten gaan naar geschikte kandidaten voor hun vacatures en zullen middelen apart moeten zetten voor het behoud van de talenten die ze hebben.”

Internationale verwachtingen
Elders in de wereld wijzen de resultaten van Manpowers onderzoek uit dat in 33 van de 39 landen en regio’s in verschillende mate positieve werkgelegenheidsverwachtingen voor het tweede kwartaal worden gerapporteerd. Werkgevers in India, Taiwan, Brazilië, China en Turkije hebben voor het tweede kwartaal de beste verwachtingen ten aanzien van het aannemen van nieuwe mensen, terwijl werkgevers in Griekenland, Spanje, Ierland en Italië wereldwijd de slechtste vooruitzichten laten optekenen.

Evenals in het eerste kwartaal zijn de werkgelegenheidsvooruitzichten in de 21 landen die in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) zijn onderzocht, gematigd. In 15 landen worden positieve werkgelegenheidsverwachtingen gemeld. De gegevens voor het tweede kwartaal wijzen op enige stabiliteit in de regio, waarbij de verwachtingen van werkgevers ten opzichte van vorig kwartaal stabiel blijven en in 15 landen zelfs verbeteren. Afgezet tegen hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn er in 11 landen betere verwachtingen. Opvallend is dat in alle onderzochte Oost-Europese landen de werkgevers optimistischer zijn over het aannemen van nieuw personeel dan voor het eerste kwartaal. Na Turkije zijn de vooruitzichten voor werkgelegenheid in de EMEA-regio het best in Bulgarije, België en Polen. In Griekenland en Spanje zijn de vooruitzichten het slechtst. De werkgelegenheidsverwachtingen van Belgische werkgevers zijn de beste in bijna vijf jaar, dit in verband met het ongekende optimisme in de sector Zakelijke dienstverlening.

Bron: Manpower Outlook Q2 2011