Manpower: crisis tempert verwachtingen jongeren over arbeidsmarkt

0
914

30 mei 2012

Jobhoppen is uit. Jongeren zoeken werkgevers in plaats van vacatures. Ze zijn realistischer geworden en stellen hun verwachtingen bij.

De voortdurende economische onzekerheid heeft een temperend effect op de verwachtingen die jongeren hebben van werk en carrière.
Dat blijkt uit de nieuwste publicatie van ManpowerGroup: Jong talent; nieuw realisme op de arbeidsmarkt.

M/Powerbook Jong Talent
Het M/Powerbook Jong Talent bevat de conclusies van het onderzoek, aangevuld met interviews met jongeren en tips voor jongeren en werkgevers.

> Zie M/Powerbook Jong talent

> Zie Manpower video-materiaal bij het onderzoek

M/Powerbook Jong Talent

Crisis tempert verwachtingen jongeren over arbeidsmarkt
Het representatieve onderzoek onder 1.240 jongeren tussen 18 en 25 jaar wijst uit dat 46% denkt dat de crisis aanhoudt, 45% vermoedt dat de werkloosheid toe zal nemen, 39% meent dat carrière maken moeilijker wordt en 41% geeft aan dat het vinden van een passende baan lastiger zal zijn. De vergrijzing helpt jongeren daarbij niet, zo gelooft 65%. De algemene conclusie van het M/Powerbook is dan ook dat het optimisme van een paar jaar geleden plaats heeft gemaakt voor realisme en pragmatisme.

“In 2010 publiceerden wij ook een onderzoek over jongeren en werk: De Grenzeloze Generatie op de arbeidsmarkt,” aldus Haiko van der Pol, woordvoerder van ManpowerGroup. “Daarin stelden we al dat werkgevers, vanwege de onvermijdelijke krapte op de arbeidsmarkt, er goed aan doen zich te verdiepen in de kenmerken en motieven van de jongste generatie, hun toekomstige werknemers. Jongeren waren toen heel zelfverzekerd en onbevangen. Ze rekenden op veel vrijheid en zelfstandigheid. Intussen is Nederland in een economische crisis beland. Nieuw onderzoek naar de verwachtingen van jongeren leek ons daarom relevant.”

Zitten waar je zit
De jongeren die nu hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten, zijn zeker geen jobhoppers. Een ruime meerderheid (57%) verwacht tot het 40e levensjaar maximaal drie werkgevers te hebben. “Veel jongeren willen het liefst langere tijd bij dezelfde organisatie werken en binnen dat bedrijf doorgroeien. Een op de drie jongeren (32%) noemt dat zelfs als voornaamste kenmerk van een ideale carrière,” aldus Van der Pol.
Crisis of niet, jongeren hechten nog altijd meer belang aan de zachte baankenmerken dan aan de harde. Zo staat een goede werksfeer op de eerste plaats (53%), gevolgd door leuke collega’s (46%) en een eerlijk salaris (42%). Een hoog salaris wordt door slechts 21,3% van de jongeren als zwaarwegend beschouwd. Duidelijk minder belangrijk geworden zijn de ‘idealistische’ baankenmerken: parttime werken, het maatschappelijk nut van het bedrijf en het algemene imago van de organisatie.

Werkgevers in plaats van vacatures
Dit M/Powerbook beschrijft ook hoe jongeren zich op de arbeidsmarkt oriënteren. Vier op de vijf jongeren noemt het web als eerste bron. Daarna volgen de krant (55%), het eigen netwerk (52%) en het uitzendbureau (51%). Opmerkelijk: de helft van de jongeren (51%) denkt daarbij niet vanuit het aanbod aan vacatures. Zij bedenken wat voor werk ze graag willen doen en benaderen werkgevers die passen bij hun ideeën en ambities. Dat internet voor jongeren die op zoek zijn naar werk hét kanaal bij uitstek is, wekt nauwelijks verbazing. Wel opvallend is dat social media daarvoor nog weinig door hen worden ingezet. Slechts 19% van de jongeren geeft aan een mooi profiel op LinkedIn, Facebook en/of Hyves gezet te hebben met het oog op een baan. Hoger opgeleiden zijn daarin trouwens actiever dan lager en middelbaar opgeleiden. Die laatste kijken juist weer wat vaker in de krant.

50% zoekt werk via een uitzendbureau
Iets meer dan de helft van de ondervraagden zoekt een baan via een uitzendbureau.

MPowerbook Welke acties ondernemen jongeren als ze werk zoeken? mei 2012

Geen bazige bazen
Jongeren verwachten dat hun leidinggevenden vooral inzet waarderen, coachen en duidelijk vertellen wat ze verwachten. Daarbij is autoriteit ‘in’, maar autoritair is ‘uit’. Duidelijkheid scoort veel hoger dan bijvoorbeeld humor, vrijheid of begrip voor wat er in het leven van jongeren belangrijk is. Van voorkeursbehandelingen zijn jongeren niet gediend. 58% van de mannen en 41% van de vrouwen keurt dergelijk gedrag af. De leeftijd van de baas speelt nauwelijks of geen rol.

Adviezen voor werkgevers
De basis voor het M/Powerbook Jong talent is een representatief onderzoek door het Hilversumse bureau Aetios onder 1.240 mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Aanvullend komen jongeren ook zelf aan het woord in een zestal persoonlijke interviews en delen vertegenwoordigers van IKEA, Gemeente Amsterdam, Unica, Carglass en Microsoft hun visie op en ervaringen met jongeren als werknemers. Ten slotte bevat het M/Powerbook conclusies en aanbevelingen.

Belangrijke tips voor werkgevers
• Wees authentiek
• Gebruik internet optimaal
• Houd selectieprocedures zo kort mogelijk
• Laat jonge werknemers externe ambassadeur én interne informatiebron zijn
• Zorg voor stijlflexibiliteit in management
• Creëer een platte organisatie
• Voer projectmatig werken in
• Maak afspraken over resultaat (output) in plaats van over aanpak (input).

Bron: ManpowerGroup.nl, 23 mei 2012