Manpower: meer werkgevers nemen personeel aan

0
203

Nederlandse werkgevers zijn over het komende kwartaal positiever over het aannemen van nieuwe werknemers dan in de afgelopen periode.

Het aantal werkgevers dat verwacht meer mensen aan te nemen is gelijk aan het aantal werkgevers dat minder mensen verwacht aan te nemen.
Vorig kwartaal was die laatste groep nog groter.

Vooral zakelijke dienstverlening verwacht banengroei, al lopen de verwachtingen uiteen per regio.

> Bekijk de Employment Outlook Survey Nederland

ManpowerGroup arbeidsmarktbarometer Q4 2014, werkgelegenheid per regio in Nederland

Arbeidsmarktbarometer
Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS Q4) van ManpowerGroup onder 753 werkgevers. Vorig kwartaal werd nog een werkgelegenheidscijfer van -1 verwacht, wat inhoudt dat het merendeel van de werkgevers zegt minder mensen aan te gaan nemen. Komend kwartaal is het werkgelegenheidscijfer echter 0; meer werkgevers denken inmiddels weer personeel aan te gaan trekken. “De stemming onder werkgevers is nog steeds wisselend, maar lijkt inmiddels dus weer wat optimistischer. Het economisch herstel lijkt voorzichtig ingezet en werkgevers durven meer vooruit te kijken”, aldus Jilko Andringa van ManpowerGroup Nederland.

Sentiment sectorafhankelijk
Nederland bevindt zich nu een aantal kwartalen op rij in de onderste regionen ten opzichte van ons omringende Europese landen. Alleen Spanje (-4), Italië (-3) en Ierland (-4) scoren minder dan Nederland. Dit wordt verklaard doordat werkgevers niet in elke sector positief gestemd zijn. Landbouw, bosbouw en visserij laten een pessimistisch beeld zien. “Het is mogelijk dat de Russische boycot van de landbouwproducten hierin een rol van belang speelt”, volgens Andringa. Daar is het werkgelegenheidscijfer minus zeven voor de komende maanden, terwijl de zakelijke en financiële dienstverlening met een zeven een stuk positiever gestemd is.

“Traditiegetrouw weerspiegelt de uitzendbranche de economische stand van zaken en het vertrouwen in de arbeidsmarkt. Wij merken dat steeds meer sectoren steeds langer positieve signalen laten zien, dus naar verwachting zal Nederland vergeleken met de rest van Europa ook beter meekomen”, aldus Andringa.

Verschillen in Europa
Alleen Spanje (-4), Italië (-3) en Ierland (-4) scoren minder dan Nederland.
Opvallend is dat België herstel laat zien. België had vorig kwartaal een netto werkgelegenheidscijfer van -1 en stijgt nu naar 3. In Duitsland stagneert het herstel. Na een lichte daling vorig kwartaal (7 in Q2 en 5 in Q3), blijft het werkgelegenheidscijfer voor dit kwartaal gelijk.

Bron: Manpower.nl, 9 september 2014