Manpower Arbeidsmarktbarometer: gemengde werkgelegenheidsverwachtingen

0
683

ManpowerGroup

13 maart 2012

Nederlandse werkgevers hebben gemengde werkgelegenheidsverwachtingen voor de periode april t/m juni van dit jaar.

Dat blijkt uit de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van uitzendorganisatie Manpower.

Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 2012 komt uit op een voorzichtige 0%, hetgeen betekent dat het aantal werkgevers dat verwacht dat de werkgelegenheid op hun vestiging in Q2 zal dalen in evenwicht is met het aantal werkgevers dat verwacht dat op hun vestiging de werkgelegenheid in Q2 zal toenemen. Het netto werkgelegenheidscijfer is 2 procentpunten zwakker dan vorig kwartaal en 3 procentpunten zwakker dan voor het 2e kwartaal van 2011.

Werkgevers in de sector Transport, opslag & communicatie voorzien enig perspectief voor werkzoekenden: de netto werkgelegenheidsverwachting daar is +8%. De zwakste vooruitzichten voor Q2 worden afgegeven door de sector Productiebedrijven: de werkgelegenheidsverwachting van -7% is de minst optimistische sinds Nederland in Q3 2003 met dit onderzoek startte. 3 Van de 4 Nederlandse regio’s rapporteren bescheiden positieve verwachtingen; daarbij melden werkgevers in het noorden zowel op kwartaal- als op jaarbasis verbetering. De westelijke regio is bescheiden negatief met een verwachting van -1%.

“De huidige netto werkgelegenheidsverwachting is de zwakste in 2 jaar. Toch is het niet alleen maar doem wat de klok slaat,” aldus Haiko van der Pol, Directeur Marketing & Communicatie van Manpower. “De data van deze Arbeidsmarktbarometer tonen de voortdurende terughoudendheid bij werkgevers om te investeren in personele uitbreiding. Maar 9 van de 10 ondervraagde werkgevers geven aan het aantal werknemers op de eigen locatie intact te laten in het komende kwartaal. In het licht van de reeks ontslagen en bezuinigingen die recent het nieuws hebben gehaald, zou je wellicht een somberder algemeen beeld verwachten. Uit de CBS-informatie over de recessie blijkt echter bijvoorbeeld ook dat de Nederlandse investeringen nog steeds groeien, zij het in een lager tempo.”

“Op sectorniveau zien we wel duidelijk pessimisme”, vervolgt Van der Pol. “Werkgevers in 7 van de 9 sectoren zijn somberder dan vorig jaar om deze tijd. De grootste afname in werkgelegenheidsverwachting vergeleken met het 1e kwartaal van 2012 wordt gerapporteerd door werkgevers in de Zakelijke dienstverlening: een aanzienlijke daling van 10 procentpunten. Had deze sector de laatste 3 kwartalen juist behoorlijk optimistische voorspellingen, het netto cijfer van -2% voor Q2 is de zwakste en eerste negatieve verwachting in deze sector sinds 9 kwartalen. De sector Bouw rapporteert sinds 8 kwartalen voor het eerst een cijfer onder nul: -1%, een daling vergeleken met vorig kwartaal van 5 procentpunten. Op basis van de Europese schuldencrisis en economische krimp voorspellen ook de EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en onderzoeksinstituut TNO een daling in de bouwcijfers voor 2012. 5 Sectoren vertonen overigens een – weliswaar bescheiden – stijgende tendens vergeleken met het vorige kwartaal. Het algemene beeld blijft daarmee gemengd.”

Sectoren
In 6 van de 9 Nederlandse sectoren verwachten werkgevers in het 2e kwartaal van 2012 nieuwe medewerkers aan te zullen nemen. Meest positieve verwachting rapporteren de werkgevers in de sector Transport, opslag & communicatie: +8%, een stijging met 2 procentpunten vergeleken met Q1 2012. “Met Nederland als logistiek knooppunt in Europa hebben werkgevers in deze sector vaak optimistische vooruitzichten”, zegt Van der Pol.

Een daling van het personeelsbestand wordt voorzien in 3 sectoren, met als uitschieter de sector Productiebedrijven met een netto werkgelegenheidsverwachting van -7%, 2 procentpunten lager dan in Q1 en het zwakste cijfer in die sector sinds het begin van het onderzoek. Van der Pol: “Deze verwachting is begrijpelijk nu blijkt dat de recessie in Nederland vooral veroorzaakt wordt door een teruggang in de bestedingen, zowel bij consumenten als bij de overheid.”

Regio’s
Op de noordelijke regio na, waar de werkgelegenheidsverwachting voor Q2 uitkomt op +4% en zowel op kwartaal- als op jaarbasis een stijging laat zien, zijn de Nederlandse regio’s min of meer stabiel in hun werkgelegenheidsverwachtingen voor het 2e kwartaal van 2012. Zuid en Oost rapporteren beide +1%, West -1%. Deze 3 regio’s rapporteren zowel een daling ten opzichte van Q1 2012 als ten opzichte van Q2 2011. “Dat de regio West het zwakste regionale netto werkgelegenheidscijfer voor Q2 verwacht, vindt zijn parallel in de lage cijfers voor de sector Zakelijke dienstverlening, die veelal in de Randstad is gevestigd,” aldus Van der Pol.

Internationaal
Ondanks de aanhoudende onzekerheid en de fluctuerende vraag verwachten werkgevers in 32 van de 41 geënqueteerde landen en gebiedsdelen dat hun personeelsbestand in het 2e kwartaal van 2012 – in uiteenlopende mate – zal toenemen. 37 Landen rapporteren relatief stabiele of bescheiden verbeterde werkgelegenheidsverwachtingen vergeleken met 3 maanden geleden. Vergelijken we de data echter met een jaar geleden, dan daalt de werkgelegenheidsverwachting in 24 landen.

Werkgevers in India, Brazilië, Taiwan en Peru rapporteren de sterkste werkgelegenheidsverwachtingen wereldwijd. De zwakste en negatieve verwachtingen worden geuit door werkgevers in Griekenland, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Ierland, Italië en Zuid-Afrika.

In de EMEA-regio blijft de verwachte personele bezetting in 12 van de 23 landen relatief stabiel vergeleken met Q1. 9 EMEA-landen verwachten een verbetering. Vergeleken met het vorige jaar is het beeld gemengd: in 13 landen daalt het netto werkgelegenheidscijfer, maar het stijgt in 7 landen.
In de EMEA-regio zijn Turkije, Israel, Roemenië en Noorwegen de landen met de meeste perspectieven voor baanzoekers. Griekenland en Spanje hebben hen het minst te bieden.

Netto werkgelegenheidscijfer
Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt. Het wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt in het volgende kwartaal de personele bezetting te reduceren, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht de personele bezetting uit te breiden. Het resultaat van deze berekening wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aantal werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun personele bezetting, groter is dan het aantal werkgevers dat het personeelsbestand verwacht te reduceren. Het netto werkgelegenheidscijfer is dus een indicator van de stemming onder werkgevers op de arbeidsmarkt voor het komende kwartaal.

Bron: Manpower Arbeidsmarktbarometer Q2 2012