Manifest voor meer mobiliteit, extra stages en grotere diversiteit

0
544

Tempo-Team publiceert een Manifest voor een veerkrachtige arbeidsmarkt

Het zijn roerige tijden op de Nederlandse arbeidsmarkt: jongeren komen moeilijker aan het werk, ouderen worden steeds sneller afgeschreven en de mismatch tussen vraag en aanbod wordt alleen maar groter. Om het tij te keren is een nieuwe kijk op inzetbaarheid onvermijdelijk, vindt Tempo-Team.

> Manifest voor veerkrachtige arbeidsmarkt

Het veerkrachtmanifest geeft werkgevers en werknemers 10 duidelijke handvatten om de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Recente CBS-cijfers laten zien dat het aantal werklozen in Nederland tot 650.000 is gestegen en van een daling is voorlopig nog geen sprake. De arbeidsmarkt zit op slot, zo klinkt het in de media. Door de onzekerheden houden werknemers en werkgevers vast aan oude waarden. Het zijn daarom de werkenden en organisaties die zelf de sleutel tot een betere arbeidsmarktdynamiek in handen hebben. Reden voor Tempo-Team om een statement af te geven om hiermee werkend Nederland meer in beweging te krijgen.
Tempo-Team, manifest veerkrachtige arbeidsmarkt
Mentaliteitsverandering is nodig
“We moeten vaste patronen doorbreken en vooroordelen loslaten”, aldus Suzanne Jungjohann, HR-directeur bij Tempo-Team.
“Een mentaliteitsverandering is daarbij nodig. Veel mensen denken nog steeds dat veranderingen op de arbeidsmarkt vanzelf weer overwaaien, maar niets is minder waar. Het belangrijkste is dat werkgevers en werknemers zich succesvol kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden: veerkracht is dus essentieel. Vraag jezelf als werknemer bijvoorbeeld af: hoe neem ik mijn verantwoordelijkheid om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers? En voor werkgevers: waarom zoek en selecteer ik altijd dezelfde soort mensen?”

Jeugdwerkloosheid, mismatch, mobiliteit en vergrijzing
Om veerkrachtig met de vele veranderingen op de arbeidsmarkt om te gaan zijn 10 zogeheten veerkrachtversnellers geïntroduceerd. Deze punten dragen inzichten aan op trends als jeugdwerkloosheid, mismatch in bepaalde sectoren, stimulering van arbeidsmobiliteit en vergrijzing en geven suggesties voor oplossingen en aanpak. Bedrijven en werknemers zullen zich in bepaalde punten meer herkennen dan in andere. Tempo-Team adviseert betrokkenen dan ook om klein te beginnen. Door bijvoorbeeld drie punten te kiezen waarop gefocust wordt om daarmee echt resultaat te boeken. ”En het gaat daarbij niet zo zeer om radicaal andere procedures, maar meer door welke bril je naar de zaken kijkt, met wie je samenwerkt en dat je klein begint”, aldus Jungjohann.

Bron: Tempo-Team, 30 mei 2013