Malafide uitzendbureaus in Zuid-Nederland extra aangepakt

0
273


17 oktober 2009

Een team van de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en het UWV controleert tot eind 2010 uitzendbureaus in Noord-Brabant en Limburg op illegaal werk, onderbetaling en fraude met belastingen, premies en uitkeringen.

Vooral uitzendbureaus die willens en wetens de wet niet naleven worden geselecteerd op basis van meldingen en een risicoanalyse van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Eerst vindt een onaangekondigd administratief onderzoek bij het uitzendbureau plaats. Zonodig volgen er werkplekcontroles bij ondernemers die uitzendkrachten inlenen van dit bureau.

Illegaal werk en misstanden huisvesting
Het aantal malafide uitzendbureaus wordt door de branche geschat op vijf- à zesduizend. Dat zijn bedrijven die onvoldoende belasting en premies betalen en die zich niet houden aan de regels voor het minimumloon en werkvergunningen voor buitenlandse werknemers. Uitzendbureaus die de wet niet naleven, en hun klanten, kunnen goedkoper werken dan hun concurrenten die zich wel aan de wet houden. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Illegaal werk gaat bovendien regelmatig samen met misstanden in de huisvesting van buitenlandse werknemers: te veel mensen in een huis, te hoge huur, slecht onderhoud. Daarom wisselt het interventieteam gegevens uit met gemeenten als de controleurs zulke misstanden aantreffen of vermoeden.

Reguliere controles elders in land
De intensieve samenwerking in het interventieteam zorgt in het Zuiden voor een effectievere aanpak van vermoedelijk malafide uitzendbureaus. In andere delen van het land blijven uitzendbureaus niet buiten schot. Daar voeren de betrokken diensten hun reguliere controles uit.

Gerelateerd nieuws
> Meer overtredingen niet-gecertificeerde uitzendbureaus

Bron: Arbeidsinspectie, 15 oktober 2009FlexService – home