Loonheffing commissaris bij afschaffen VAR

0
619

Als de Verklaring Arbeidsrelatie op 1 januari 2016 wordt afgeschaft, heeft dat gevolgen voor commissarissen die op dit moment met een VAR werken.

Een commissariaat is een fictieve dienstbetrekking, waardoor de betreffende organisatie loonbelasting en premies ZVW moet afdragen. Tot nu toe kon de commissaris die loonheffing voorkomen met een VAR WUO (voor ondernemers) of VAR DGA (bij een BV). Hij kon dan zelf de afdracht regelen.

Goedkeuring vooraf
De nieuwe Wet DBA (Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties) regelt dat opdrachtgevers van zelfstandigen alleen vrijwaring van loonheffing kunnen krijgen als de Belastingdienst hun overeenkomst vĆ³Ć³raf goedkeurt. Zo niet, dan kan de Belastingdienst achteraf nog bepalen dat het om een (verkapt) dienstverband gaat, waardoor de opdrachtgever alsnog loonheffing moet inhouden en afdragen. Met andere woorden: als er niets verandert moeten organisaties vanaf 1 januari de loonheffing van hun commissarissen inhouden en afdragen.

Uitzondering via BV
Wie via een BV werkt kan loonheffing misschien voorkomen via de ‘doorbetaaldloonregeling’. De organisatie vraagt de Belastingdienst dan om alleen de BV van de commissaris (of de hoofdwerkgever van de commissaris) aan te wijzen als inhoudingsplichtige voor de loonheffing. Als dat wordt geaccepteerd hoeft de organisatie geen rekening meer te houden met de verplichtingen voor de loonheffing.

Het is mogelijk dat de Belastingdienst vanwege de nieuwe regelgeving commissarissen minder makkelijk in de inkomstenbelasting als ondernemer beschouwt.

Bron: PwC, 15 september 2015