Loonbelasting tabellen 2020 | Loonheffing

0
6725

Update januari 2020: Belastingdienst, actuele loonbelasting tabellen

 

Loonheffing 2019
Onder de loonheffing wordt de gecombineerde heffing verstaan van de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Zie ook artikel 25 Wet LB.

Loontabellen
Zie Belastingdienst / Hulpmiddel loontabellen

Fiscaal woonadres
De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen (zie hoofdstuk 23 van het Handboek Loonheffingen 2018). Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. Iedereen die geheel of gedeeltelijk verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft (voor een deel) recht op het premiedeel van de heffingskortingen.

Met ingang van 2019 geldt het belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland. De permanente woon- of verblijfplaats van een werknemer bepaalt of iemand inwoner van Nederland is of niet. Zie voor een verdere uitleg de nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst. Om de juiste heffingskortingen te kunnen berekenen is het van belang te weten van welk land een werknemer inwoner is.

Drie groepen werknemers
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen werknemers:
– Werknemers die inwoner zijn van Nederland.
– Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
– Werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen van een land dat niet valt onder 1 of 2.

De bovenstaande groepen worden respectievelijk Nederland, Landenkring en Derde land genoemd.

Voor elk van deze groep zijn er aparte loontabellen, die kunnen worden gedownload bij de Belastingdienst via een keuzemenu. Zie Belastingdienst / Hulpmiddel loontabellen

In het hulpmiddel staan de volgende tabellen voor 2019, 2018 en 2017:

  • de standaardtabellen (de groene en witte tabellen)
  • de tabellen voor herleidingssituaties
  • de tabellen voor bijzondere beloningen

en overige tabellen.

Bron: Belastingdienst

Zie ook Loonbelasting tabellen 2018 | Loonheffing