Logistieke sector niet bang voor baanverlies door drones

0
33

Een ruime meerderheid (61%) van de werkgevers en werknemers in de logistieke & supply chain sector verwacht in de toekomst drones in te zetten.

De implementatie laat volgens deze groep (88%) op zich wachten vanwege het gebrek aan wet- en regelgeving. Hierdoor zijn bedrijven terughoudend in het investeren in de toepassing. Dat zijn de conclusies uit het Baan van de Toekomst-onderzoek dat recruitmentorganisatie Hays liet uitvoeren onder 350 professionals binnen de logistiek & supply chain sector.

Geen angst voor baanverlies vanwege drones
Om drones optimaal te benutten, is het noodzakelijk zo snel mogelijk onduidelijkheid op gebied van wet- en regelgeving weg te nemen vindt 88%. 44% verwacht dat door de inzet van drones nieuwe banen worden gecreëerd. Opvallend is dat slechts 35% verwacht dat banen in de sector vanwege de inzet van drones verdwijnen.

Gerust op werkgelegenheid in de logistieke sector, ook na 2025
Uit het onderzoek blijkt dat traditionele banen in de logistieke sector deels verdwijnen, maar dat ook nieuwe functies ontstaan. De komst van nieuwe banen in combinatie met de aantrekkende economie, maakt dat professionals verwachten dat de arbeidsmarkt de komende jaren flink aantrekt: 71% denkt dat de vraag naar arbeidskrachten in de sector tot en met 2025 toeneemt. 40% denkt dat de vraag naar professionals ondanks technologische ontwikkelingen ook na 2025 groeit.

Niet één, maar meerdere banen tegelijk
Ruim 41% van de respondenten denkt dat het overgrote deel van het personeel in de logistieke sector in 2030 meerdere werkgevers tegelijk heeft. Voor professionals die werkzaam willen blijven in de sector is volgens 90% continue bijscholing essentieel. Slechts 21% denkt dat zijn of haar huidige baan tegen die tijd niet meer bestaat.

Opkomst van de vrouw in logistiek
Waar de logistieke & supply chain sector van oorsprong een ‘mannenberoep’ is, ziet men de laatste jaren steeds meer vrouwen in de branche. De ondervraagden voorzien dat deze trend doorzet: 68% denkt dat het percentage vrouwen in de sector stijgt tot en met 2025 en 60% voorspelt dat het percentage werkzame vrouwen in de sector tussen 2025 en 2030 nog verder toeneemt.

Logistiek werk steeds persoonlijker
De competenties die worden gevraagd van professionals in de logistieke & supply chain sector veranderen. Er is volgens de respondenten meer kennis en vaardigheid nodig op het gebied van technologie (89%), creativiteit (86%), mensgerichtheid (82%) en de kennis en kunde om milieuproblematiek en MVO-beleid om te zetten in nieuwe businessmodellen (79%).

Logistiek is emotie
Robbert van Veggel, Managing Director Hays Nederland: “We zien ook in deze sector dat werk steeds persoonlijker wordt. Werknemers zijn op zoek naar cultuur, waarden en sfeer die matchen met hun eigen karakter en overtuigingen. Organisaties die succesvol willen zijn, moeten (potentiële) kandidaten emotioneel raken om ze binnen te halen en te houden. Dat is de nieuwe uitdaging als het gaat om recruitment in deze sector.”

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op: www.baanvandetoekomst.nl.

Bron: Hays, 13 april 2017