Leeftijdsverlaging buschauffeurs

0
117

Woensdag 18 november 2015 heeft minister Schultz van Haegen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de eindrapportage over het experiment leeftijdsverlaging buschauffeurs.

Doel van het experiment was te onderzoeken of de verlaging van de leeftijd tot een significante extra instroom van jonge buschauffeurs zou leiden, en om een beeld van de veiligheid van het rijgedrag van buschauffeurs in de leeftijdsklasse 18-20 jaar te krijgen.

Samengevat zijn de uitkomsten als volgt:
– De deelname aan het experiment was laag. 32 kandidaten deel aan het experiment. Dit relatief lage aantal wordt vooral verklaard door het feit dat deelnemers in dienst van een busvervoerbedrijf moesten zijn om mee te mogen doen met het experiment.
– In het onderzoek is ook aandacht besteed aan aspecten van verkeersveiligheid. Uit studies over jonge bestuurders van personenauto’s komt naar voren dat jonge beginnende automobilisten (18-24 jaar) een ongeveer vijf keer hoger ongevalsrisico hebben dan ervaren bestuurders ( 30 – 59 jaar). Het risico voor jonge mannen is ruim zeven keer zo groot.

Rol uitzendbureaus
Gedurende het experiment kwam de vraag op waarom kandidaten die via een uitzendbureau worden opgeleid tot beroepsbuschauffeur en te werk gesteld, niet deel mogen nemen aan de proef, terwijl daar juist veel nieuwe buschauffeurs worden opgeleid. De uitzendbureaus werden bij de opzet van het experiment uitgesloten van deelname, vanuit de veronderstelling dat er onvoldoende begeleiding zou zijn. Dit blijkt achteraf gezien een verkeerde veronderstelling te zijn geweest. Als de regeling definitief wordt gemaakt zullen 18-jarigen, ook als zij hun opleiding via een uitzendbureau volgen, kunnen opgaan voor het rijexamen.

Conclusie
De uitkomsten van het onderzoek geven voldoende basis om de verlaging van de leeftijd van buschauffeurs naar 18 jaar definitief in de wet te regelen.

Download hier de brief.

Bron: Tweede Kamer, 20 november 2015