Ruim 1 miljoen mensen wil instromen of meer uren werken

0
244

Ruim 1 miljoen mensen wil en kan nog aan de slag
Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2018 uit iets meer dan 1,0 miljoen mensen. Een jaar eerder waren dit er nog meer dan 1,2 miljoen.

Onbenut arbeidspotentieel
De werkloosheid is zeer laag, terwijl de vraag naar personeel hoog is. Mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk, worden door het CBS gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel. Ze vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.

Onderbenutte deeltijders, 2018

Deeltijders die meer willen werken
In 2018 waren er bijna 8,8 miljoen personen werkzaam. Ruim 4 procent daarvan werkte deeltijds in hun grootste werkkring, wilde meer uren werken en was daarvoor beschikbaar. Deze zogenoemde onderbenutte deeltijdwerkers werken gemiddeld 18 uur per week en willen 12 uur meer werken. Ruim vier op de tien hadden een flexibele arbeidsrelatie en iets minder dan vier op de tien een vaste. Minder dan een op de vijf werkte als zelfstandige en wilde meer uren werken.

De meeste onderbenutte deeltijders werken in dienstverlenende, bedrijfseconomische en administratieve beroepen en zorg- en welzijn beroepen. Binnen die beroepen willen respectievelijk 70 duizend, 63 duizend en 60 duizend deeltijders meer uren werken. Dat zijn ook de beroepsklassen met het hoogste aantal deeltijders (respectievelijk 602, 773 en 876 duizend). Binnen de commerciële beroepen willen 54 duizend deeltijders meer uren werken. De helft van hen is verkoopmedewerker in de detailhandel.

Lees meer

Werkloosheid opnieuw gedaald
Bijna 4,1 miljoen mensen hadden in het afgelopen kwartaal om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend, melden het CBS en UWV.

Werkloze beroepsbevolking

Werkloosheid 45-plussers begint te dalen
Het aantal WW-uitkeringen daalde het meest onder 45- tot 55-jarigen, aldus het UWV. Eind maart 2019 waren er 66 duizend WW-uitkeringen in deze leeftijdsgroep. Dat is een daling van 24 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder 55-plussers daalde het aantal WW-uitkeringen in die periode met 18,8 procent en kwam uit op 94 duizend.

Samenstelling beroepsbevolking, Q4 2018, bron CBS

Bron: CBS, 18 april 2019

Zie ook Personeelstekort en de remedies