Kwart zzp’ers geen last van Wet DBA

0
95

Meer dan de helft van de zzp’ers (54%) had in 2016 weinig tot geen last van de Wet DBA. De helft daarvan (27%) heeft zelfs geen enkel effect ervaren.

Dit blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer via een online enquête onder een representatieve steekproef van 825 zzp’ers in Nederland.

Helft zzp’ers: minder of geen opdrachten
Daar staat tegenover dat bijna de helft wel een effect heeft ervaren, in de vorm van minder opdrachten (23,4%) en doordat opdrachtgevers niet meer met hen willen werken (21,1%). Sommige zzp’ers moesten een lager tarief rekenen (8,4%) of hebben kortere opdrachten gehad (6,9%).

ZZP Barometer: effect van Wet DBA op zzp'ers

Een derde verwacht afschaffing Wet DBA
In het kader van het tijdelijk uitstel van handhaving van de Wet DBA verwacht een derde van de zzp’ers dat de politiek zal besluiten de wet af te schaffen. Een iets kleiner deel (27,3%) verwacht een nieuwe ondernemersvorm en 16,7% verwacht dat de wet ongewijzigd zal blijven per 1 januari 2018. Slecht 9,8% denkt dat de VAR opnieuw ingevoerd zal worden.

ZZP Barometer: verwachtingen over Wet DBA

Slecht voorgelicht over Wet DBA
Uit het onderzoek bleek verder dat de zzp’er niet zo goed op de hoogte is van de inhoud van de wet. Zo denkt 58,6% dat de zzp’er onder de Wet DBA minimaal drie opdrachtgevers moet hebben. Ook leeft bijna de helft (49,1%) in de veronderstelling dat de zzp’er verplicht kan worden om werknemerspremies af te dragen onder de wet. Gemiddeld wist 28,4% bij zeven stellingen over de Wet DBA niet het juiste antwoord te geven.

Bron: ZZP Barometer, 7 maart 2017