Kwart MKB’ers ligt ’s nachts wakker van personeelstekort

0
244

Kwart MKB’ers ligt ’s nachts wakker van personeelstekort. Twee op de vijf ondernemers draait uit nood zelf overuren.

Maar liefst een kwart van de MKB-ondernemers in Nederland ligt ’s nachts wakker van een tekort aan personeel. Zij hebben tegenwoordig enorm veel op hun bord liggen. Dit geeft onrust, extra druk en verstoort de werk/privé-balans.

Dat blijkt uit de MKB Werkgeversmonitor van werkgeverspartner Please, een onderzoek uitgevoerd onder 306 MKB-werkgevers*. Twee op de vijf MKB’ers geeft zelfs aan dat ze ten tijde van personeelstekorten zelf overuren draaien.

Naast het personeelstekort zijn er meer punten waar ondernemers van wakker liggen. Nummer 2 is de werk/privébalans (18%), direct gevolgd door de steeds veranderende wet- en regelgeving op het gebied van personeelszaken (17%). Opvallend verschil met mannen is dat vrouwelijke ondernemers de werk/privébalans als grootste zorgpunt ervaren. Dit is bij één op de vier respondenten het geval. Bij mannelijke ondernemers geldt dit voor 14%.

Ondernemer vindt zichzelf een goede werkgever
Ondanks alle personeelsuitdagingen geven ondernemers zichzelf een hoog cijfer, (gemiddeld een 8) als het gaat om goed werkgeverschap. Deze waardering wordt door werknemers bevestigd: uit een onderzoek onder 728 werknemers (uitgevoerd door Please), blijkt dat ruim 67% hun werkgever een rapportcijfer van 8 of hoger geeft. Werknemers die aangeven tevreden te zijn met hun baan kennen dit vooral toe aan flexibele werktijden (50%), leuke collega’s (66%) en inhoudelijk leuk werk (61%), over salaris is maar 18% tevreden. Hier ligt een groot risico voor ondernemers op de loer. Maar liefst één op de drie tevreden medewerkers staat namelijk open voor een nieuwe baan. Het onderzoek laat zien dat 42% bij een beter salaris of betere arbeidsvoorwaarden overstapt naar een andere werkgever.

Extra aandacht voor huidig personeel juist nu cruciaal
De concurrentiestrijd op salarissen, oplopende personeelstekorten, en ook de hoge inflatie vragen van MKB’ers extra aandacht voor het personeel en dat maakt andere aspecten van ondernemen lastig.

Ook het inwerken van nieuwe medewerkers is voor veel ondernemers een uitdaging. 35% van de MKB’ers zegt dat het inwerken veel tijd kost, terwijl ook één op de vijf ondernemers aangeeft dat die tijd er eigenlijk niet is.

MKB werkgeversmonitor 2022

Tijdsgebrek maakt álles zelf doen onmogelijk
De krappe arbeidsmarkt brengt dus op personeelsvlak meerdere uitdagingen met zich mee. Zowel bij het werven als behouden van personeel, wat allebei veel tijd, energie en aandacht kost.

Bron: Please, persbericht 19 mei 2022

Lees ook
Arbeidsmarkt nog krapper, record aantal banen bij uitzenders