KvK: bijna twee derde ondernemingen is zzp’er

0
107

Acht procent van de zzp’ers heeft in de afgelopen drie jaar personeel aangenomen en bijna een kwart (24%) van de zzp’ers zegt geen personeel aan te nemen vanwege de financiële risico’s.

Dat blijkt uit onderzoek in het KvK Ondernemerspanel. Bijna twee derde (64%) van alle 1.818.672 bedrijven in Nederland is nu zzp’er. Dit staat in de KvK Zzp-dynamiek die dinsdag verschijnt.

De KvK Zzp-dynamiek geeft een beeld van de ontwikkelingen bij zzp’ers. Naast de tellingen op basis van het Handelsregister biedt het rapport ook de uitkomsten van onderzoek in het KvK Ondernemerspanel. Het KvK Ondernemerspanel is representatief samengesteld en bestaat uit ruim 4.000 startende en ervaren zzp’ers en mkb’ers, die gemiddeld acht keer per jaar gevraagd worden aan een onderzoek mee te doen en een vragenlijst in te vullen.

Het totale aantal in het Handelsregister geregistreerde zzp’ers groeide in de afgelopen vijf jaar met 31% naar 1.162.562 op 1 januari 2018. In 2017 nam het aantal fulltime zzp’ers met 5% (44.625) toe tot 927.319 op 1 januari 2018; het aantal parttime zzp’ers (die minder dan 15 uur per week in hun bedrijf steken) groeide met 7% (16.164) tot 235.243.

Verschillen tussen provincies
Uit tellingen in het Handelsregister blijkt dat de meeste zzp’ers zijn gevestigd in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Afgezet tegen de beroepsbevolking zijn er na de provincie Noord-Holland relatief veel zzp-starters in de provincies Zuid-Holland (fulltimers), Utrecht (full- en parttimers), Flevoland (full- en parttimers) en Groningen (parttimers).

KvK Ondernemerspanel: vernieuwing zorgt voor groei
Verschillende factoren kunnen omzetontwikkeling beïnvloeden. Uit analyses op basis van onderzoek in het KvK Ondernemerspanel kwam naar voren dat vernieuwing een belangrijke rol speelt. Zowel productinnovatie, het betreden van nieuwe markten en het toepassen van technologische vernieuwingen hebben een positieve invloed op de omzetontwikkeling. Bijna de helft (45%) van de zzp’ers heeft in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. Van deze groep vernieuwers heeft de helft deze nieuwe producten of diensten voornamelijk zelf ontwikkeld, een vijfde (19%) heeft dit vooral door andere bedrijven laten doen en een derde (32%) heeft dit samen met andere bedrijven of instellingen gedaan.

Daarnaast heeft meer dan een derde van de zzp’ers in de afgelopen drie jaar procesvernieuwingen (38%) en organisatorische of marketing vernieuwingen (37%) gerealiseerd.

Zzp’ers werken regelmatig tot vaak samen met andere partijen: met andere zzp’ers (33%), andere bedrijven (31%) en/of met klanten (29%). Slechts 12% werkt regelmatig tot zeer vaak samen met kennisinstellingen. Samenwerken wordt hoofdzakelijk gedaan voor het delen van kennis en vaardigheden, het delen van kennis en vernieuwing en het opbouwen van een netwerk. Daarnaast worden ook schaalvoordelen en gezamenlijke acquisitie genoemd.

Gemiddelde leeftijd starters daalt
Uit de gegevens in het Handelsregister blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een startende zzp’er in 2017 36,7 jaar is. Dat is bijna een jaar jonger dan in 2014. Toen was de gemiddelde leeftijd nog 37,6 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de totale groep zzp’er steeg van 44,4 jaar in 2013 naar 45,3 jaar op 1 januari 2018. De parttime zzp’er is gemiddeld 44,9 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van alle ondernemers in Nederland is iets hoger, namelijk 46,2 jaar.

Meer vrouwen dan mannen starten als parttimer
Op 1 januari 2018 was ruim een derde (35%) van de in het Handelsregister ingeschreven zzp’ers vrouw. Dat is twee procentpunt hoger dan in 2013. Bij de parttime zzp’ers is 47% vrouw op 1 januari 2018. Voor het tweede jaar op rij was in 2017 bovendien het aandeel startende vrouwen bij de parttimers groter dan het aantal mannen (51% versus 49%).

Steeds meer ondernemers buiten Nederland geboren
Het geboorteland van de ondernemer is ook een kenmerk dat in het Handelsregister wordt bijgehouden. Veertien procent van alle ondernemers op 1 januari 2018 is niet in Nederland geboren; van de zzp’ers is dat 16% en van parttime zzp’ers is dat 9%. Bij startende ondernemers zijn de percentages hoger: 22% van alle starters in 2017 is niet in Nederland geboren. Bij de zzp’ers was dit 25% en bij de parttime zzp’ers 13%.

Startactiviteiten
De meest voorkomende sectoren waarin gestart wordt in 2017, zijn de Zakelijke dienstverlening (vooral organisatie- en adviesbureaus), Bouw (vooral in woning- en kantorenbouw), Gezondheid (vooral in de thuiszorg), Detailhandel (veel parttimers starten internetwinkels) en Cultuur, Sport en Recreatie (veel nieuwe schrijvers en podiumkunstenaars). Verder is er een sterke toename van het aantal startende fulltime en parttime zzp’ers in de activiteiten Koeriers en Goederenvervoer over de weg: in 2017 waren er 42% meer starters dan in 2016 (van 1.687 naar 2.396 starters in 2017). In totaal waren 11.128 fulltime en parttime zzp’ers op 1 januari 2018 ingeschreven onder de activiteiten Koeriers en Goederenvervoer over de weg.

Bron: KvK, 27 februari 2018