Krappe arbeidsmarkt maakt talent duur

0
267

Welke trends in personeelsbeleid zijn af te leiden uit de Walters People Salary Survey 2020?

Jose Bokhorst, managing director bij recruitmentbureau Walters People geeft een toelichting op de arbeidsmarktontwikkelingen en salaristrends, gepresenteerd in dit rapport.

Wat heb je het afgelopen jaar zien gebeuren op de arbeidsmarkt?
‘We zagen de afgelopen maanden een bijzondere combinatie van arbeidskrapte en onrust in de markt ontstaan. Sommige bedrijven denken vooruit en focussen op het behouden en binnenhalen van talent. Anderen zijn zich niet zo bewust van de noodzaak om zich te profileren als goede werkgever. Zij vragen nog steeds om het schaap met vijf poten, hoewel het bijna onmogelijk is om zo iemand te vinden. Op dit moment moet je goed betalen om talent binnen te halen.’

Welke mensen zijn op dit moment bijzonder moeilijk te vinden?
‘Bij banken en financiële instellingen was er een explosieve stijging te zien in de vraag naar KYC en CDD analisten – dat zijn de mensen die witwassen en terrorismefinanciering en andere vormen van fraude proberen te voorkomen. Ook is er veel behoefte aan kandidaten die in het bezit zijn van een Wft-certificaat. Daarnaast zijn de gevolgen van automatisering al goed merkbaar in verschillende vakgebieden. Routinematige werkzaamheden vallen steeds meer weg, waardoor er meer vraag ontstaat naar specialistische kennis, zoals business intelligence.’

Welke verandering op de arbeidsmarkt valt op dit moment op?
‘Steeds meer grote organisaties kiezen ervoor om hun customer service afdeling in Nederland te vestigen. Hierdoor zijn ze op zoek naar meertalige professionals die het geen probleem vinden om in de avonduren of weekenden te werken. De vraag om flexibiliteit is dus niet alleen afkomstig vanuit werknemers, maar ook vanuit werkgevers. Die verschillen in wensen zorgen ervoor dat het vaak nog moeilijker is om snel iemand aan te kunnen nemen.’

Welk advies geef je hiring managers?
‘Natuurlijk is het belangrijk om competitief te zijn in je arbeidsvoorwaarden. Maar met geld alleen trek je niet de mensen aan die je wil binnenhalen. Je moet iets unieks te bieden hebben. Ik raad werkgevers aan om zich te verdiepen in pas afgestudeerden en wat voor hen belangrijk is, en dit naast hun eigen organisatiecultuur te leggen om te zien waar nog winst te behalen valt.
Kleinere organisaties bieden hun werknemers steeds vaker gepersonaliseerde arbeidsvoorwaarden. Voor grote organisaties is dit lastiger, voor hen is het echt een beleidskwestie. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een vaste schijf aan arbeidsvoorwaarden, waaruit iedere werknemer drie voorwaarden kan kiezen die voor hem belangrijk zijn.’

Welke salarisontwikkelingen staan ons te wachten?
‘Ik verwacht in veel sectoren nog steeds een stijging in salaris te gaan zien. Door de gevolgen van de Brexit en de vergrijzing in Nederland, zal de krapte niet minder worden. Ook de schaarste aan specialisten en hoogopgeleide starters is nog lang niet voorbij.
Wel zullen er werkzaamheden komen te vervallen door automatisering, bijvoorbeeld binnen productiefuncties. Hierdoor zullen er voor deze functies meer mensen beschikbaar zijn, waardoor de salarissen kunnen gaan dalen.’

Naar welke ontwikkeling ben je zelf nieuwsgierig?
‘Ik ben erg benieuwd wat de introductie van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) teweeg zal gaan brengen. De wet zorgt ervoor dat flexkrachten eerlijker behandeld worden en dezelfde rechten krijgen als vaste werknemers. Schijnconstructies waarbij werknemers soms wel acht jaar achter elkaar tijdelijke contracten krijgen, worden door de nieuwe WAB aangepakt. Ik ben erg benieuwd wat dit doet voor de arbeidsbemiddelingsbranche.

Zelf denk ik dat de vernieuwde WAB geen toename in het aantal vaste contracten zal gaan betekenen. Tijdelijke werknemers worden duurder, maar een organisatie die flexibel wil blijven zal naar mijn verwachting niet van strategie veranderen door deze extra kosten. In mijn ogen stevenen we af naar een toekomst waarin bedrijven juist steeds meer behoefte hebben aan een flexibele schil. Ook vanuit werknemers is er een toenemende vraag naar flexibiliteit. Bijna niemand begint meer aan een baan aan met het idee er de komende tien jaar te blijven werken. De behoeften van werkgevers en werknemers sluiten wat dat betreft goed op elkaar aan.’

Zie de Salary Survey

Bron: Walters People, 2 maart 2020

Zie ook
Personeelstekort en de remedies
In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs