De kracht van flex en sociale disruptie

0
144

De kracht van flex en sociale disruptie

Voor de zesde keer onderzoeken ABN AMRO en FastFlex de wereld van de zelfstandige professionals (zp’ers) in Nederland: hoogopgeleide professionals binnen de zzp-groep. Elk onderzoek had een andere focus. In de vorige editie (juli 2016) was dat: samenwerken in tribes, flexibele inhuur als innovatiebron en opdrachtgevers raten via een platform.

Zijn onze voorspellingen uitgekomen?
“Toen stelden we vast dat de arbeidsmarkt van de toekomst in niets op de huidige lijkt,” aldus de onderzoekers.” Enerzijds zijn er technologische en sociale ontwikkelingen binnen nieuwe economische vormen, anderzijds heeft de millenial-generatie zo haar eigen ambities. Als gevolg zullen organisaties moeten gaan bedenken hoe ze toegang houden tot kennis en kunde. Dat geldt voor grotere bedrijven, maar vooral voor mkb’ers. Zij hebben namelijk minder middelen om te laten zien dat ze er zijn, én dat ze aantrekkelijk zijn.
Deze voorspelling is uitgekomen.
ZP Onderzoek 2018, kenmerken van de respondenten, bron ABN AMRO en FastFlex
We zien dat een groeiend aantal bedrijven moeite heeft om het juiste talent te vinden en binden. Hun groei wordt steeds vaker geremd door een gebrek aan talent en grondstoffen dan aan klanten en vraag. Een andere voorspelling die uitkwam: het aantal zp’ers is flink toegenomen, net als het aantal netwerkorganisaties dat hun businessmodel op hen toespitst. Ook verwachtten we dat de grote instituten gewoon blijven bestaan naast deze relatief nieuwe organisatievorm, eventueel in een andere vorm.

We voorspelden dat het traditionele mkb het lastig zou krijgen de komende jaren door de concurrentiedruk van zowel grote organisaties als netwerkorganisaties en start-ups. Deze druk is relatief meegevallen door de economische groei en het gunstige ondernemersklimaat. Alleen: dit kan zomaar omslaan.”

En nu?
In dit rapport zoomen ABN AMRO en FastFlex opnieuw in op de zp’ers in Nederland: hoogopgeleide professionals binnen de zzp-groep. We belichten de laatste marktontwikkelingen en bespreken hun mogelijke consequenties, ondersteund door een uitgebreide basis aan cijfers en onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld van het ZP Onderzoek 2018 van FastFlex & Between Staffing. Ruim 1.400 zp’ers namen hieraan deel. Resultaat? Een interessante kijk op de ontwikkelingen binnen flexibele staffing, oftewel ‘flex’.

Bron: ABN AMRO, 22 oktober 2018 en FastFlex