Kooyenga wordt Ennea Detachering voor specialisten Sociaal Domein

0
193

Detacheringsbureau Kooyenga heet nu Ennea Detachering. De organisatie focust exclusief op het opleiden, begeleiden en detacheren van specialisten in het sociaal domein.

Mensen die bewust ervoor kiezen om betekenisvolle impact te creëren en hier via werk actief invulling aan geven. Door de strategische herpositionering zet Ennea zich nadrukkelijk in om de personele krapte binnen het Sociaal Domein duurzaam aan te pakken.

Het versnellen van de transitie naar betekenisvol werk en het maken van maatschappelijke impact via werk, staat bij Ennea Detachering centraal. Michel Lentink, operationeel manager Ennea Detachering: “We zien een groeiende behoefte van mensen om van betekenis te zijn voor de maatschappij. En dat is precies wat onze specialisten drijft. Want als inkomensconsulent, schuldhulpverlener, WMO-consulent of jeugdzorgmedewerker help je honderden mensen per jaar. En dat is misschien wel meer nodig dan ooit, in het licht van bijvoorbeeld de groeiende schuldenproblematiek bij mensen en de wachtlijsten in Jeugdzorg.”

Door nieuwe specialisten op te leiden, via traineeprogramma ConsuTalent, levert Ennea een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de krapte in het Sociaal Domein. Inmiddels nemen hieraan 37 talenten aan deel, die in september aan het werk gaan. Ook voor zij-instromers is er een traineeship. “We zien dat mensen graag willen bijdragen, maar nog niet altijd weten hoe. Met onze traineeships zorgen we ervoor dat het Sociaal Domein over steeds meer mensen gaat beschikken die het verschil kunnen maken”, aldus Lentink.

Bron: Ennea, persbericht 30 juni 2022