Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

0
65

Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen

Met een gerichte aanpak via werk kunnen nieuwkomers en Nederlanders met een migratie-achtergrond sneller integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Een achttal specifieke pilots wordt ingezet om de achterstand te verkleinen. Zowel achterstand in deelname aan de arbeidsmarkt als doorstroming naar hogere functies. Pilots waarvan de aanpak werkt, worden in 2020 landelijk aangeboden aan werkgevers, gemeenten en scholen. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

Het is van groot belang dat iedereen in Nederland mee kan doen en de kloof wordt gedicht. Voor een gelijkwaardige samenleving en een gezonde economie. Daarbij hebben we iedereen nodig: om kansen te pakken maar ook om ze te krijgen. Immers, betaald werk en stageplaatsen zijn de snelste weg naar economische zelfstandigheid en integratie.

De acht VIA-pilots zijn gericht op:

– Vergroting van ouderbetrokkenheid op het vmbo voor een studiekeuze met beter arbeidsperspectief;
– Professionalisering van de voorbereiding op de arbeidsmarkt en bredere arbeidsoriĂ«ntatie voor mbo-leerlingen;
– Tegengaan van vooroordelen via eenvoudige aanpassing in werving en selectieproces bij werkgevers;
– Inzicht krijgen in culturele diversiteit in personeelsbestand d.m.v. databasekoppeling;
– Behoud en doorstroom van personeel met niet-westerse migratieachtergrond;
– Verbetering van de arbeidsmarktpositie door combinaties van werken en leren;
– Betere aansluiting van de UWV-dienstverlening voor ww-ers met een niet-westerse migratieachtergrond, gericht op snellere terugkeer op de arbeidsmarkt;
– Intensievere begeleiding van langdurig werklozen, waaronder Somalische Nederlanders.

Samen met werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen worden de verschillende pilots nauwlettend gevolgd, onderzocht en beoordeeld op praktische toepasbaarheid en effectiviteit. Wat werkt wordt gebruikt en de opgebouwde kennis komt vanaf 2020 beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid, 16 november 2018