Kennismigrant wil in Nederland blijven

0
216

Ongeveer 80% van de hoogopgeleide kennismigranten wil zich permanent in Nederland vestigen.

Dat laat onderzoek van internationaal wervingsbureau Ravecruitment en onderzoeker Intelligence Group onder hoogopgeleide arbeidsmigranten zien. Nederland telt zo’n 375.000 internationale kenniswerkers. Van hen komen er ongeveer 60.000 van buiten de EU (bron CBS). In onderzoek onder hoogopgeleide kennismigranten geven 8 van de 10 van deze groep aan een Nederlands paspoort te willen aanvragen en zich permanent in Nederland te willen vestigen.

Rapport “De huidige state of mind van de kennismigrant in Nederland”
In het rapport “De huidige state of mind van de kennismigrant in Nederland” van Ravecruitment en Intelligence Group wordt een beeld geschetst hoe de kennismigrant op dit moment het werken in Nederland beleeft en wat de verwachtingen zijn in de nabije toekomst.

Economisch belang
Veel organisaties, zowel corporates als startups en scale-ups, achten het aantrekken van buitenlands talent van cruciaal belang voor de internationale concurrentiepositie en groei (bron: Ministerie EZ).

“Heel veel is er echter niet bekend over dit buitenlands talent in Nederland”, aldus Gijs Notté, directeur van Ravecruitment. “Vindt men wonen hier aantrekkelijk? Ziet men hier carrièrekansen? Wil men hier blijven? Dit onderzoek geeft antwoord op die vragen en is daarom zo interessant voor organisaties die met kennismigranten werken of willen werken. Zo blijkt dat een groot deel van de kennismigranten hier graag blijft.”

Deze bevinding staat in schril contrast met een eerder onderzoek uit 2014 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waaruit blijkt dat de helft van de sinds 2000 ingestroomde kenniswerkers na acht jaar alweer was vertrokken uit Nederland.

“Dus waar de kennismigrant eerder vooral tijdelijk in Nederland in werkzaam was, blijkt de kennismigrant van nu vooral een permanente aanwinst te zijn. Dat is zeer wenselijk om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen en draagt bij aan economische ontwikkeling, groei van de organisatie en diversiteit en stabiliteit van het personeelsbestand”, aldus Notté.

Onderzoek
80% van de kennismigranten buiten de EU geeft dus aan een Nederlands paspoort te willen aanvragen. Dit is vooral gebaseerd op het feit dat 90% Nederland een veilig land vindt. Verder voelt 80% zich welkom in de huidige organisatie en ziet 78% voldoende carrièrekansen in Nederland om de ambities waar te maken. Men geeft Nederland vervolgens een ruime voldoende (8+) op de vraag of men Nederland als woon-/werkland zou aanbevelen.

“Het onderzoek biedt interessante inzichten”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. “Zo zien we bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen de eerdergenoemde kennismigranten en EU-inwoners die hier werkzaam zijn. Van deze laatste groep geeft slechts 25% aan zich permanent in Nederlands te willen vestigen. Een groot deel, 79%, is wel tevreden over het salaris in Nederland. Hier zien we grote verschillen met andere landen in de EU”, aldus Waasdorp. “Dat maakt Nederland dus ook aantrekkelijk voor deze Europese arbeidsmigranten.”

In totaal 275 hoogopgeleide arbeidsmigranten met 60 verschillende nationaliteiten hebben aan het onderzoek meegewerkt. Deze zijn werkzaam in Nederland bij bedrijven variërend van startup en scale-ups tot corporates. Ruim 60% is werkzaam in de IT.

Ravecruitment en Intelligence Group organiseren op donderdag 21 april 2022 een event over dit thema in Amsterdam. Dit event vindt plaats in House of Watt, aanvang 17.00 uur. Het rapport wordt gepresenteerd en toegelicht. Aanmelden kan via rob@ravecruitment.nl.

Bron: Intelligence Group | Ravecruitment, persbericht 10 maart 2022

Lees ook
Referent zijn voor kennismigranten, wat houdt het in?