Kelly Services: Invloed Social Media op sfeer en productiviteit werkomgeving

0
1299

16 juni 2012

Uit onderzoek in opdracht van Kelly Services blijkt dat meer dan vier op de tien werknemers vindt dat social media de productiviteit binnen het bedrijf negatief beinvloedt.

Bijna vijftig procent van de werknemers is bang voor moeilijkheden op de werkvloer door het combineren van zakelijk en privé gebruik van social media.
Dit zijn conclusies uit het rapport When Two Worlds Collide – The Rise of Social Media in the Workplace en vormen een onderdeel van de Kelly Global Workforce Index (KGWI)

Meer onrust door vervaging scheidslijn privé en zakelijk
Door het gebruik van social media op de zakelijke markt vervaagt de scheidslijn tussen privé en zakelijk voor veel werknemers. Dertig procent van de werknemers wereldwijd meent dat het gebruik van social media voor persoonlijke doeleinden op de werkvloer geoorloofd is. Van een zuiver zakelijk netwerk kan binnen social media niet gesproken worden. Door deze mix van privé en zakelijk neemt de onrust op de werkvloer toe.

Afnemende productiviteit
Nagenoeg een kwart van de ondervraagden vindt het toelaatbaar om hun mening over werkgerelateerde zaken te delen via social media, waardoor deze door zowel zakelijke als persoonlijke contacten gelezen wordt. Hierdoor kan wrijving ontstaan tussen werknemers onderling alsook tussen werknemer en werkgever. In het totaal is twaalf procent van de ondervraagden gevraagd te stoppen met het gebruik van social media onder werktijd.

Persoonlijk gebruik social media onder werktijd
Opvallend is het gebruik van social media door hoog opgeleide (technische) werknemers; vijfendertig procent van deze ondervraagden vindt het gebruik hiervan voor persoonlijke doeleinden onder werktijd acceptabel. Van de laag opgeleide werknemers vindt bijna een kwart dit acceptabel. De wat oudere werknemer heeft het meest moeite met het persoonlijk gebruik van social media op de werkvloer, slechts negentien procent vindt het gebruik hiervan aanvaardbaar.

Nieuwe job via social media
Social media wordt door ruim een kwart van de ondervraagden ingezet bij het zoeken naar een nieuwe baan. Traditionele bronnen als werving en selectiebedrijven, online vacature banken en kranten verliezen hier langzaam terrein. Op termijn zullen social media steeds meer door de flexbranche als middel worden ingezet om personeel te werven.

Bron: Kelly Service, Global Workforce Index, 12 juni 2012