Kamervragen blog ‘Afschaffing VAR is clusterfuck’

0
176

Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Ed Groot (beiden PvdA) hebben Kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Financiën over de onrust bij zzp’ers in de media over de Wet DBA (ingezonden 23 februari 2016).

Vraag 1
Bent u bekend met de blog van Botte Jellema: «De afschaffing van de VAR is een clusterfuck»?

Vraag 2
In het blog en in de reacties eronder wordt gesteld dat veel zzp’ers in onzekerheid verkeren over wat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) voor hen zal betekenen, ondanks de uitleg op de website van de Belastingdienst; kunt u verklaren waarom sommige zzp’ers geen zekerheid ontlenen aan de tekst van de website van de Belastingdienst? Zo nee, bent u bereid om met een aantal van hen contact op te nemen om te onderzoeken waarover onzekerheid is?

Vraag 3
In de blog staat dat het werken via tussenpersonen aantrekkelijk wordt voor opdrachtgevers; deelt u die analyse? Zo ja, is dit een gewenst effect van de Wet DBA?

Vraag 4
Kunt u bevestigen dat met de invoering van de Wet DBA de definitie van een dienstverband en ondernemerschap niet zijn veranderd?

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat het gebruik van modelovereenkomsten onder de Wet DBA niet verplicht is, en dat ondernemers vormvrij afspraken kunnen blijven maken met hun opdrachtgevers?

Vraag 6
Uit welke elementen bestaat de voorlichtingscampagne over de Wet DBA? Op welke wijze worden individuele zzp’ers benaderd?

Vraag 7
Wat is uw reactie op de vragen van de ondertekenaars van de petitie «Vervanger van de VAR belemmert het werken als zzp’er onnodig»?

Bron: Officiële bekendmakingen, 23 februari 2016