Kabinet onderzoekt inzet tijdelijke banen voor coronaondersteuning

0
160

Het kabinet wil in kaart brengen waar de inzet van extra mensen kan helpen bij het verlenen van cruciale dienstverlening. Het gaat dan om (tijdelijke) banen voor coronaondersteuning voor bijvoorbeeld het komend halfjaar.

Dat schrijven de ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra in hun brief aan de Tweede Kamer over uitbreiding van de steunmaatregelen ter verlichting van de coronacrisis.

Het kabinet helpt de maatschappelijke crisis te verzachten in cruciale sectoren en het virus te bestrijden, terwijl het perspectief biedt aan mensen die niet naar hun werk kunnen of geen werk hebben. Mensen krijgen zo de mogelijkheid én de ruimte om tijdelijk zinnig betaald werk te doen wat enorm gewaardeerd wordt door personeel in de sectoren die nu onder grote druk opereren. Het kabinet is van mening dat dit potentieel van grote meerwaarde kan zijn, maar is zich er terdege van bewust dat de uitwerking nog aandacht nodig heeft.

Aandacht voor uitvoerbaarheid in arbeidsmarktregio
“Samen met partners moeten we dit zorgvuldig doordenken. Zowel de behoefte (vraag) als de beschikbaarheid van mensen (aanbod) worden in kaart gebracht en moeten op elkaar worden afgestemd. De uitvoerbaarheid in de arbeidsmarktregio verdient nadrukkelijke aandacht en hoe mensen die graag een bijdrage zouden kunnen leveren en organisaties die ondersteuning nodig hebben, lokaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden,” aldus de ministers.

Hoe vraag en aanbod bij elkaar brengen?
De Rijksoverheid neemt het voortouw door met de partners te kijken hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Dit zal niet eenvoudig zijn maar samen kan er veel. Onder meer de eerder aangekondigde arbeidsmarktondersteuning- en begeleidingsstructuur uit het aanvullend sociaal pakket (Kamerbrief van 23 september jl.) zou hiervoor goed benut kunnen
worden. Door deze inzet worden mensen met weinig of geen werk weer aan het werk geholpen en de cruciale delen van de economie krijgen de nodige ondersteuning.

De Tweede Kamer wordt hier op korte termijn over geïnformeerd.

Bron: Kamerbrief, 27 oktober 2020

Lees ook
Aanvullingen op derde steunpakket corona