Kabinet gedoogt ZZP-schijnconstructie Deliveroo

0
303

Bezorgbedrijf Deliveroo dwingt zijn werknemers tot schijnzelfstandigheid. Volgens Stichting ZZP Nederland is het een onvervalste en vooropgezette draaideurconstructie, die de markt verziekt en echte ondernemende ZZP’ers een slecht imago bezorgt.

Voorzitter Maarten Post: “Minister Lodewijk Asscher en ook het CNV roepen in koor, dat dit asociaal gedrag is, maar het (nog) zittende kabinet doet niets om dit soort bedrijven aan te pakken. Dat is hypocriet en ongeloofwaardig.”

Wurgcontracten
De groeiende markt van pakket- en bezorgdiensten biedt volgens ZZP Nederland veel kansen voor zelfstandige ondernemers. Constructies met wurgcontracten voor werknemers, die worden gedwongen om voor ondernemer te spelen, verzieken echter de markt voor echte ondernemers, die hierdoor buitenspel worden gezet. “Grote bedrijven zoals eerder Post.NL en nu weer Deliveroo kunnen blijkbaar hun gang gaan zonder dat de overheid daadwerkelijk ingrijpt”, zegt Post.

Kabinet sluit de ogen
De Wet DBA is door het kabinet ingesteld om schijnconstructies uit te bannen, maar dat is mislukt, zo blijkt nu overduidelijk. Een groot deel van de echte ondernemers hebben alleen maar last van de Wet DBA door verlies van opdrachten en schijnconstructies worden klaarblijkelijk gedoogd. Hoewel de handhaving terecht is uitgesteld, heeft (demissionair) staatssecretaris Wiebes bezworen, dat hij malverserende bedrijven “met loeiende sirenes en blauwe zwaailichten” zou opsporen en aanpakken.

Geen woorden maar daden
“Dit is een stuitend voorbeeld van een rasechte schijnconstructie met voorbedachte rade, die de markt voor zelfstandige ondernemers verziekt “, verklaart Maarten Post. “Wiebes moet zich houden aan zijn belofte en daadkrachtig ingrijpen. Ook Asscher is nog steeds verantwoordelijk en moet zijn woorden omzetten in daden.

Wet DBA moet weg
Stichting ZZP Nederland doet er alles aan om schijnconstructies te bestrijden en ondernemers te stimuleren. Dat zou het nieuwe kabinet ook moeten doen. De Wet DBA is daarvoor volstrekt ongeschikt en moet verdwijnen. Maarten Post: “Wij hebben ons plan voor de moderne arbeidsmarkt bij de formerende partijen neergelegd. In dat plan worden ZZP’ers niet langer belemmerd, maar krijgen zij ruim baan om met gezond ondernemerschap de Nederlandse economie te versterken. Hiervoor ontstaat steeds meer maatschappelijk draagvlak. Wij hopen dat dit geluid nu ook zal doorklinken in een komend regeerakkoord.”

Bron: ZZP Nederland, 24 augustus 2017