Jurriën Koops en Adriana Stel: Digitale organisatie cruciaal voor concurrentie uitzendsector

0
597

ABU

25 juni 2012

In een interview in RBO Perspectief met Jurriën Koops (ABU) en Adriana Stel (STOOF) vertellen beide beleidsmakers over de veranderingen in het uitzendproces.

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt voor enorme veranderingen in het klassieke uitzendproces. Scholing is nodig om tegemoet te komen aan personeels- en kwaliteitstekorten in sectoren. En de druk op snelheid en efficiency in de organisatie neemt toe. Dit kan volgens Koops alleen worden ondervangen door perfecte digitale organisatie.

STOOF online.nl

Van bricks naar clicks – digitaal organisatievermogen van uitzenders wordt doorslaggevend voor succes
Koops: “De sector maakt een transitie door van bricks naar clicks. Van bemiddeling vanuit panden op A-locaties naar gedigitaliseerde processen op basis van netwerken.
Uitzendwerk is een bulkproces aan het worden omdat van de uitzendondernemer wordt verwacht dat hij goedkoop levert en 100% leveringsbetrouwbaar is. De afnemer heeft een klus en vraagt daarvoor om de juiste mensen, zzp-ers, Oost-Europeanen, Wajongers, wat dan ook, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijd, tegen een concurrerende prijs.
De uitzendondernemer die dat het best kan organiseren krijgt de opdracht. De uitzendondernemer zoekt daarom naar operational excellence en gaat daarom samenwerken met andere partijen in het veld, bijvoorbeeld met een payroller voor de verloning. Het is een voortdurend zoeken naar de balans tussen make or buy, zelf doen of inkopen. Het denken in termen van vraag, aanbod en vacature is niet meer van deze tijd.”

Bron: STOOF, 25 juni 2012 en RBO Perspectief, nr 16