Jan Stoof – in memoriam

0
1006

Jan Stoof – een mens in zijn kracht

Jan Stoof

FSGroep heeft met verdriet kennis genomen van het bericht van het overlijden van Jan Stoof op vrijdag 6 mei j.l.

In de afgelopen drie jaar heeft de ziekte MSA zijn lichaam, maar niet zijn geest overmeesterd. Hij bleef meesterlijk bestuurder van de manier waarop hij ermee omging en bleef genieten van de mensen om hem heen, ondanks de straffe tegenwind van de ziekte. Met zijn wilskracht en levenskunst heeft hij zo tot aan zijn dood velen geïnspireerd. Jan werd 67 jaar.

Vandaag, woensdag 11 mei 2016, hebben wij afscheid van hem genomen in Theater aan het Spui in Den Haag, zijn woonplaats.
Een liefdevolle, ontspannen viering, waar zijn naasten en veel van zijn vrienden en collega’s hem op zijn verzoek op hun eigen wijze hebben beschreven en toegesproken. De viering werd omlijst met een recital van twee liederen die expressie waren van zijn ‘grote binnenwereld’ en zijn liefde voor het leven.
Jan stierf als een rijk mens, zoals zijn vrouw Franca constateerde, refererend aan de vele uitingen van waardering en dank die hij in deze laatste maanden ontving.

Jan was leraar, manager, directeur, maar bovenal een scherpzinnige denker, een analyticus, uitdager, bemiddelaar, bestuurder, zelfonderzoeker en coach van mensen in hun werkomgeving.

FSGroep heeft als organisatie veel te danken aan zijn bestuurlijke vaardigheden en zijn rol als mediator in verschillende groeifasen van de organisatie.

Jan Stoof was in zijn loopbaan onder meer directeur werkgeverszaken en centraal directielid van GAK Nederland. Ook is hij voorzitter van de raad van commissarissen van FlexService geweest.

Vanuit zijn rol bij het GAK heeft Jan Stoof van nabij de oorsprong van FSGroep/FlexService meegemaakt en gesteund met kennis en advies.

Han R. de Groot, de huidige bestuursvoorzitter van FSGroep, was eind jaren negentig binnen GAK Nederland als programmadirecteur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ReFlex.

Jan Stoof

ReFlex was in die tijd een database waaraan de uitzendbureaus iedere week alle loongegevens van alle uitzendkrachten leveren. Zodra een werknemer ziek of werkloos werd, had de lokale GAK-medewerker gegevens direct ter beschikking en kon daarmee het recht, de hoogte en de duur van de uitkering bepalen.

Via de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) werden onder meer Hans de Blaauw (voormalig bestuurder van Randstad), Jos Nienhuis (voormalig bestuurder van USG People) en Daniël Tuit (voormalig bestuurder van Luba Uitzendbureau) bij het project Reflex van het GAK betrokken. Zij zagen dat De Groot en zijn team zorgden voor draagvlak en resultaat binnen de uitzendbranche. Eind 1999 schetste Daniël Tuit de nijpende behoefte in de branche aan moderne, instelbare standaardsoftware. De Groot speelde hierop in met de ontwikkeling van FlexService.

Jan Stoof is als commissaris en coach bij deze ontwikkeling van onschatbare waarde geweest. Snoeihard wanneer het nodig was en met een scherpe blik voor het soms precaire evenwicht tussen zakelijke en menselijke belangen.

Jan,
Met bloemen en een prachtig glas wijn eren wij jouw rol in ons midden.
We gaan je vriendschap en kracht missen.
Vaar wel.

Han R. de Groot en Nardo Lambregts
namens medewerkers, directie, aandeelhouders en betrokkenen bij FSGroep