Interview SeniorenStudent, Lotte en Anne van Oudheusden

0
1537

Interview met SeniorenStudent, Lotte en Anne van Oudheusden

Bijbanen voor studenten die ouderen op maat steun en gezelschap aanbieden.

SeniorenStudent stimuleert sociale innovatie

Lotte en Anne van Oudheusden werden lieveling van het publiek met de presentatie met hun businessplan tijdens de finale van het FlexInnovatieFonds. Iedereen in de zaal voelde sympathie voor hun bijdrage aan sociale innovatie die heel praktisch in de vorm van flexwerk kan worden uitgevoerd. De Jury kende hen de Tweede Prijs toe ter waarde van 29.000 euro.

SeniorenStudent
Oud + eenzaam? Het kan anders
SeniorenStudent biedt bijbanen voor studenten, speciaal gericht op de ondersteuning van ouderen in de samenleving die dreigen te vereenzamen.

Leuke inhoudelijke bijbaan
“Voor studenten is het ondersteunen van ouderen op deeltaken een leuke, inhoudelijke bijbaan, die hen meteen wat meer feeling geeft met de stad of de buurt waarin ze – vaak sinds kort – zijn gaan wonen voor hun studie. Voor ouderen is het fijn om met jongeren te kunnen praten en te kunnen aangeven voor welke aspecten in hun leven of hun interessegebied zij graag wat extra hulp willen.”

 

We vinden het allang normaal dat je iemand kunt vragen voor het schoonmaken van je huis, als je ouder bent. Zo zou het voor ouderen ook ‘gewoon’ moeten zijn om gezelschap te vragen. Iemand die boodschappen voor je doet, een kaartspel met je speelt, met je reist of musiceert. Er zijn tal van activiteiten op maat te bedenken waar je studenten voor kunt inzetten.”

Lotte en Anne van Oudheusden

Voor het welzijn van ouderen
“De eenzaamheid onder ouderen is nu heel groot. Dat blijkt uit wat wij waarnemen en het blijkt ook uit verschillende onderzoeken, waarvan de uitkomsten op de site van het  Ouderenfonds zijn gepubliceerd. Die eenzaamheid slaat om in lichamelijke klachten, depressiviteit en ziekte. Mensen komen niet genoeg buiten, zien geen zonlicht. Ze hebben geen gesprekspartners meer die aansluiten bij hun interessegebied. Het gezelschap van een student voor een activiteit op maat kan veel bijdragen aan het welzijn van ouderen. En dat scheelt uiteindelijk weer in de kosten van de zorg.”

Student en oudere profiteren er allebei van
Lotte en Anne van Oudheusden: “We hebben zelf gemerkt hoe leuk het is om bij oudere mensen thuis te komen en van elkaar te leren. Ook wij hebben bijbanen gehad in de thuiszorg. Als je schoonmaakt bij ouderen of in de wasserette werkt van een verpleeghuis, dan merk je dat de mensen waar je komt het liefst willen dat je 1 uur schoonmaakt en 2 uur met ze koffie drinkt. Gewoon praten, sociale contacten onderhouden, daar hebben ze heel erg behoefte aan. Maar door bezuinigingen in de zorg is er minder tijd voor persoonlijke aandacht. Met SeniorenStudent komen wij tegemoet aan dat probleem.”

Betaalbaar
SeniorenStudent is betaalbaar. Aanzienlijk goedkoper dan particuliere vakkrachten die zich aanbieden om ouderen te ondersteunen en die vaak circa 30 euro per uur vragen. Natuurlijk kost het inhuren van een student meer dan de ondersteuning van vrijwilligers. Maar daar staat tegenover dat je van studenten ook meer kunt vragen. Wij hebben inmiddels een enorme database van studenten die graag op maat inhoudelijke activiteiten met ouderen doen die aansluiten bij hun eigen studie of interessegebied. Denk bijvoorbeeld aan een student psychologie, die regelmatig hulp biedt aan een dementerende oudere, waardoor de mantelzorger even een paar uur ‘vrij’ heeft en op adem kan komen. Of denk aan een student conservatorium, die graag over muziek praat met een oudere, voor wie muziek ook altijd essentieel was in het leven.”

Ouderenadviseurs kwamen met het verzoek
“Ons plan kwam voort uit vragen van ouderenadviseurs die ons – onder de paraplu van onze organisatie Oppasstudent – benaderden met de vraag of wij studenten kenden die werk voor senioren zouden willen doen. Het is dus een vraag die uit de markt zelf komt. We merkten toen al de motivatie bij onze studenten om dit te doen. We kregen enthousiaste reacties van onze studenten en ook uitgebreide mails na afloop van hun ondersteuning. We merken dat het idee echt aanslaat.”

Particuliere en zakelijke markt
“Met OppasStudent en PoetsStudent richten we ons vooral op de particuliere markt en begeven we ons incidenteel in de zakelijke markt.
Met SeniorenStudent willen we een duidelijke positie innemen in de zakelijke markt van de Zorg.
Wij dichten het gat tussen de duurdere particuliere assistenten voor ouderen en de vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn vaak zelf al wat ouder en hebben een andere achtergrond. Je kunt niet alles aan hen vragen. Studenten kun je echt ‘op maat’ zoeken bij de aanvraag en je kunt hen een opdracht geven: wil je boodschappen voor me doen? Of: zullen we samen een wandeling maken? Het biedt veel meer mogelijkheden om de eigen wensen in te vullen. Studenten zien het echt als een bijbaan met een sociaal karakter.”

Voorbeelden van activiteiten
“Je kunt heel gevarieerd denken over de invulling van de bijbaan. Onze eigen oma durft bijvoorbeeld niet alleen te reizen met de trein. Een dure taxi kan zij maar 1 of 2 x per jaar benutten vanuit haar budget. Dat zou betekenen dat zij maar sporadisch zelf haar kinderen of vrienden kan bezoeken. Het is voor haar goedkoper om met ons of samen met een student twee uur in de trein te zitten dan een taxi te bestellen.
Zo zou je als senior ook kunnen vragen of een student samen met jou maaltijden voor de hele week vooruit wil koken om in te vriezen. Dat kan goedkoper en gezelliger zijn dan de dagelijkse betaalde maaltijdservice. Of je kunt een student vragen om samen met jou digitale belastingformulieren in te vullen. En daar zoeken wij dan natuurlijk een passende student voor. Ook dat is goedkoper dan de diensten van een accountant of belastingadviseur.”

Digitalisering vraagt om meer contact tussen ouderen en jongeren
“Ouderen verliezen de connectie met ontwikkelingen in de maatschappij omdat ze niet meegaan met technische mogelijkheden. Digitale loketten zijn voor ouderen vaak een drempel. Dat toont aan hoeveel behoefte er is aan contacten tussen ouderen en jongeren. Denk ook aan sociale media, de inzet van Skype, Facebook en andere sociale middelen die de wereld van ouderen groter kunnen maken, vooral als ze slecht ter been zijn of anderszins aan huis gebonden.”

Ouderen willen betalen voor zorg op maat
Uit onderzoek blijkt dat ouderen best bereid zijn te betalen voor extra ondersteuning als zij maar inspraak hebben in de invulling van de hulp, zo weten Lotte en Anne uit de voorbereiding van hun businessplan.

Mantelzorgers ontlasten
“De maatschappij is veranderd. Er wordt sterk bezuinigd op de zorg. Tegelijk kun je niet alles verwachten van mantelzorgers. Mensen werken fulltime en de reistijd naar hun ouders kan twee uren beslaan. Voldoende zorg en aandacht gaat niet altijd samen met allerlei andere verplichtingen. Dat vraagt om sociale innovatie, nieuwe concepten. Je wilt voor je bejaarde ouders en grootouders toch zorgen? Wij denken dat SeniorenStudent voor mantelzorgers perspectief kan bieden.”

Particuliere hulp naast hulp via uitzendformule
“We willen een particuliere tak oprichten, vergelijkbaar met hoe we nu studenten bemiddelen voor particulieren met OppasStudent en PoetsStudent. En we willen studenten gaan uitzenden bij zorginstellingen, waar zij alle taken kunnen uitvoeren waar je geen opleiding voor nodig hebt. Of waarvoor zij nu juist in opleiding zijn.”

Grote steden
“We richten ons op de grote steden en omringende gebieden. Studenten zijn bereid een half uur te fietsen voor hun bijbaan. In de grote steden zijn ouderen het meest eenzaam, daar is hun sociale isolement het grootst.”

Aanbod voor zorginstellingen
“Wij bieden onze dienstverlening ook aan zorginstellingen voor ouderen. Ook al leven ze daar fysiek dicht bij elkaar, ze krijgen toch individueel weinig aandacht van de verpleging en hebben daardoor ook weinig onderling contact. Ze hebben behoefte aan aandacht op maat en op hun eigen niveau. Via ons aanbod aan zorginstellingen kunnen we in een keer veel ouderen bereiken en een voordelig pakket aanbieden van een aantal uur per week met een aantal studenten voor een aantal ouderen. De zorginstelling is dan een schakel tussen ons en de oudere.

In zorginstellingen kun je met studenten groepsactiviteiten vorm geven of kiezen voor één op één contacten met ouderen. Je kunt bijvoorbeeld de bingoavond af en toe vervangen door een muziekavond met twee studenten van het conservatorium, of door twee studenten van een opleiding informatica? Of twee studenten van een theateropleiding improvisaties laten doen. Daar kun je veel concepten voor verzinnen.”

Grote keus aan studenten
“In november zijn we landelijk gegaan met onze nieuwe site voor OppasStudent. Onze database is heel uitgebreid. We kunnen precies zoeken op studie of op bepaalde kwaliteiten en interesses. Wat dat betreft kunnen we morgen al beginnen met uitzenden. We weten dat onze studenten heel gemotiveerd zijn om aan dit concept mee te werken.”

Zakelijke invulling
“We gaan ons plan nu verder zakelijk invullen. Het winnen van de tweede prijs in de FlexInnovatieFonds finale heeft ons nog meer gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Het is onze ambitie dat het over 5 jaar net zo gebruikelijk om een SeniorenStudent aan te vragen voor hulp en gezelligheid als iemand van de thuiszorg die je huis kan schoonmaken. We hopen hiermee op een positieve en duurzame manier de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws