Interview Mark Bassie – eigenaar Flex-Beheer.nl

0
896

Verschillen in dienstverlening MSP’s – Managed Service Providers – ontrafeld

Mark Bassie heeft onlangs een vergelijkend onderzoek gedaan naar de verschillen tussen MSP-aanbieders.

Mark Bassie: “Het is voor opdrachtgevers nog vaak lastig een keuze te maken”

De dienstverlening van Managed Service Providers (MSP’s) en Contractmanagers steeg in 2013 wereldwijd met bijna twintig procent. Reden voor Mark Bassie van Flex-Beheer.nl om onderzoek te doen naar het aanbod van dienstverleners op de Nederlandse markt en de verschillen daartussen. 19 bedrijven deden mee aan het onderzoek. Het rapport is primair bedoeld voor inleners, maar is zeker ook interessant voor flexbedrijven, zegt Bassie: “Zij zullen zelf moeten kijken naar hun rol, diensten en toegevoegde waarde in deze veranderende markt.”
Flex-Beheer.nl

Dienstverleners nemen steeds vaker (een deel van) de verantwoordelijkheid voor inhuur van inleners over en leveren diensten op strategisch-tactisch niveau. 16 januari kwam het rapport ‘Dienstverleners voor Inhuur van Extern Personeel op de Nederlandse Markt’ uit. Doel van het rapport is om de inleners een goed beeld te geven van het aanbod aan diensten van Managed Service Providers en Contractmanagers op de Nederlandse markt.

“Hoe organisaties zichzelf noemen – Managed Service Provider of Contractmanager of beide – zegt weinig over wat ze doen en waar ze ervaring mee hebben.”

Steeds complexer
Tot nu toe hadden vooral grote vaak internationaal georiënteerde bedrijven met deze dienstverleners te maken. Maar ook voor kleinere bedrijven is het inschakelen van een MSP of Contractmanager interessant, zegt Bassie. “Wat extra productiecapaciteit kan een inlener prima met het uitzendbureau om de hoek regelen. Maar de flexibele schil van inleners wordt steeds groter. Dan wordt het uitbesteden van externe inhuur al snel een issue.” Inhuur wordt bovendien complexer. “Inleners krijgen te maken met een veelheid aan contracten en contractvormen. Ieder flexbureau hanteert zijn eigen voorwaarden. De regels voor externe inhuur kunnen ook wijzigen, zoals recent door de uitspraak van de rechter die ertoe leidde dat de arbeidsrechtelijke risico’s bij payrolling meer bij inleners komen te liggen. Maar ook: hoe speel je in op ontwikkelingen in de beroepsbevolking, hoe ga je bijvoorbeeld om met ZZP-ers? Wanneer de arbeidsmarkt krapper wordt, verandert de behandeling van externen: er komt meer aandacht voor koesteren en geïnteresseerd houden van je flexibele schil. Bijvoorbeeld door een community in te richten.”

Mark Bassie, Flex-Beheer.nl

Diffuus georganiseerd
De opdrachtgever staat steeds vaker voor de keuze: doe je het allemaal zelf of kies je voor uitbesteden? Dat laatste wordt steeds meer een logische keuze, want het inhuurproces is bij veel organisaties niet goed georganiseerd, ziet Bassie. “Als je vraagt: wie gaat er over het personeel, is het antwoord niet lastig: ‘P&O natuurlijk’. Maar als je vraagt wie er over de externen gaat, wordt het al snel diffuus. De afdeling Inkoop doet een stukje, P&O of HR is vaak betrokken, de lijnorganisatie doet de uiteindelijke selectie en ook voor Financiën is inhuur van externen een item. Daarom is het voor een opdrachtgever aantrekkelijk het gehele inhuurproces of delen ervan uit te besteden aan een dienstverlener.” Dienstverleners leggen dan ook de nadruk op de verbeteringen die zij kunnen bewerkstelligen voor hun opdrachtgevers, zoals goede dossieropbouw, compliancy aan wetgeving, minder kosten, meer kwaliteit en meer inzicht.

Babylonische spraakverwarring
Opvallende uitkomst van het onderzoek vond Bassie dat vrijwel alle onderzochte aanbieders zich MSP noemen. “Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring. De benamingen die bureaus zelf gebruiken, zeggen weinig. Want als een bedrijf zich MSP noemt, is nog niet duidelijk wat het precies doet en waar het ervaring mee heeft. Dat maakt het voor inleners lastig om een keuze te maken.” In het rapport is het aanbod van de 19 onderzochte dienstverleners inzichtelijk gemaakt voor opdrachtgevers, de inleners.

MSP of Contractmanager?
Om de Babylonische spraakverwarring te lijf te gaan, heeft Bassie in het rapport de termen van – bestaande – definities voorzien. Een externe contractmanager en een MSP voeren beiden (delen van het of het gehele) inhuurproces uit voor de opdrachtgever. Een contractmanager zorgt voor bewaking – en vaak ook vermindering – van de kosten van inhuur, compliancy met wetgeving en interne integriteitsregels en voor een goed overzicht van alle externe inhuur. De dienstverlening van een MSP gaat een stap verder. Bassie definieert een MSP als “een bedrijf dat de verantwoordelijkheid (over-) neemt van de opdrachtgever voor het leiden van een verbeterprogramma voor externe inhuur en flexibiliteit in diens organisatie.” Dat kan verder gaan dan alleen de inhuur, en ook diensten bevatten voor de flexibilisering van het vaste personeelsbestand. “Vast en flex groeien immers steeds meer naar elkaar toe.”

Geen kopjes koffie
Meestal begint een inlener met het uitbesteden van het contractmanagement. Als dat goed bevalt, gaan inleners over tot de volgende stap. “Uitbesteden is dan ook geen gemakkelijke ingreep voor een inlener”, benadrukt Bassie. “Er gaat binnen de organisatie veel op de schop. Sowieso wordt het inhuurproces volledig gedigitaliseerd met een Vendor Management Systeem. Maar je ziet ook dat in organisaties traditioneel iedere afdeling of divisie zijn eigen inhuur regelt. Dat is fijn voor aanbieders van flexibele arbeid. Die gaan dan vaak even op de koffie om bij te praten met de managers. Maar na uitbesteding zet de MSP de opdrachten voortaan uit via een centraal inhuurloket en de manager krijgt gewoon vier of vijf kandidaten aangeleverd waar hij uit kan kiezen. Alles wordt centraal geregeld, centraal geregistreerd en is dus transparant. Daar is natuurlijk niet iedereen blij mee. Daarom leveren MSP hun inleners ook verander-, programma- en implementatiemanagement.”

Onderscheid in dienstverlening
Het onderzoek geeft inleners handvatten om de verschillen tussen dienstverleners duidelijk te maken, zodat de inlener daarin bewuste keuzes kan maken. “Is het een internationale speler of een lokale? Een producent van broodmachines in Twente kan bijvoorbeeld goed uit de voeten met een regionale speler. Maar als die organisatie ook vestigingen wereldwijd heeft, kan een internationale dienstverlener een betere keuze zijn.” Bassie onderscheidt nog vier aspecten waarop de dienstverlening verschilt. “Je ziet een scheiding van geesten op al die aspecten. Iedere dienstverlener hanteert daarvoor een eigen filosofie.” Eén aspect is wel of geen eigen kandidatendatabase. “Sommige dienstverleners geloven daar heilig in. Dat is makkelijk voor de opdrachtgever, redeneren zij. Anderen vinden juist dat zij hun onafhankelijkheid en neutraliteit daardoor verliezen, en vinden dat ze de handen moeten vrijhouden bij het contracteren.”

Tooling
Een ander aspect is de tooling. “Werkt een dienstverlener met een eigen Vendor Management Systeem? Of hebben ze een voorkeursysteem uit de markt, of kiest en contracteert de inlener zelf een leverancier van zo’n tool?” Want dat verschil heeft consequenties voor de opdrachtgever. Kan de inlener na het beëindigen van het dienstverleningscontract bijvoorbeeld zelf verder met het bestaande systeem?

Verder is er onderscheid in ervaring met online marktplaatsen. “Sommige dienstverleners geloven daar niet in, dan gaat alles gedigitaliseerd en is er geen contact met de kandidaten, vinden zij. Anderen vinden online marktplaatsen juist een efficiënte manier om snel te beschikken over een groot aanbod aan kandidaten.” Branche-ervaring of -specialisatie in een branche is een vijfde onderscheidende factor.

Impact voor flexbedrijven
Wat betekent dit rapport voor flexbedrijven? Als deze trend zich doorzet, krijgen zij allereerst steeds vaker te maken met dienstverleners die namens de opdrachtgever aanbestedingen doen. Bassie gaat nog een stap verder: “De markt is vol in ontwikkeling. Daarom zullen flexbedrijven zelf moeten kijken naar hun rol. Welke kant wil je op? Hoe laat je je toegevoegde waarde zien? In een markt waar de marges onder druk staan zullen flexbedrijven moeten innoveren: zoeken naar nieuwe vormen van dienstverlening en andere business-modellen. Zoals het impresario model: er zijn flexbedrijven die zich richten op ZZP-ers die met hun ziel onder hun arm lopen. Die helpen zij een goed cv op te stellen en zich te presenteren aan opdrachtgevers.”

Vervolg
Bassie is van plan het onderzoek naar dienstverlening van aanbieders van Managed Service Providers periodiek te herhalen, om de ontwikkelingen te volgen.

Meer informatie:
> Bekijk het webinar waarin Mark Bassie het rapport toelicht
> Download het rapport ‘Dienstverleners voor Inhuur van Extern Personeel op de Nederlandse Markt’

Interview: Mariëlle de Groot