Interventie UWV op instroom WW’ers in bijstand succesvol

0
179

De gemeente Den Bosch en het regiokantoor van UWV hebben een succesvolle interventie ontwikkeld om de instroom in de bijstand vanuit de WW te beperken.

Dat berichtte de uitkeringsinstantie dinsdag in een prognoserapport over de doorstroom van WW naar bijstand.

Meer begeleiding, minder doorstroom
Tijdens de interventie werden WW’er s drie maanden voor afloop van hun WW-uitkering intensief begeleid bij het zoeken naar werk. Het coachingsprogramma betrof 10 sollicitaties per week, het opstellen van een CV, het schrijven van sollicitatiebrieven en profilering middels social media. Het resultaat van het in 2008 gestarte initiatief is een sterk verminderde doorstroom naar de bijstand van 30 tot 40 procent.

Gemeente Den Bosch en UWV zijn positief over de samenwerking en resultaten, en de werkwijze is inmiddels ook door andere gemeenten in de regio opgepakt.

doorstroom

Grootstedelijk probleem
Op landelijk niveau lijkt de doorstroom van WW’ers naar de bijstand vooral een grootstedelijk probleem te zijn. De hoogste doorstroompercentages in 2014 hebben de gemeenten Den Haag (11,2%), Delft (10,4%), Groningen en Leeuwarden(beide 9,9%). Het doorstroompercentage van WW naar bijstand varieert per gemeente sterk, tussen de 0 en 11%.

Meer mensen na de WW-uitkering in de bijstand
Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand terecht komt, groeide in de aflopen 5 jaar onder invloed van de economische crisis van 22.000 naar bijna 33.000. UWV verwacht echter dat deze trend zich de komende jaren niet voortzet. Redenen die zij hiervoor geven zijn de herstellende economie en onderdelen van de WWZ, zoals de verkorting van de maximale WW-uitkeringsduur.

Bron: UWV, 23 maart 2016