Interimsites kunnen bureaus nog onvoldoende vervangen

0
1554


7 juli 2010

Rechtstreekse bemiddeling via internet tussen opdrachtgever en zelfstandig gevestigde interim-professionals vindt nog nauwelijks plaats (minder dan 5%), terwijl er al heel wat sites zijn die dat tot stand proberen te brengen.

Zelfstandig interim-manager, project-manager en adviseur Hugo-Jan Ruts geeft een overzicht van alle aanwezige sites plus een analyse van het effect dat ze hebben op de markt, in twee delen. Hieronder een geïntegreerde en ingekorte versie.

Hugo-Jan RutsWebwerving interimmers
Gevestigde namen als FunktieMediair en K+V komen als eerste met sites waarop ze openstaande opdrachten vermelden. Daarna volgen de eerste online initiatieven gericht op het bemiddelen van interimmers. Hieronder een overzicht.

Eerste (interim)sites:
• Interim-netwerk (een van de eerste)
• Flexmanager (database met vooral managers)
• Freep (netwerk voor interimmers)
• Adinterim
• Offsite (verzamelt opdrachten van andere sites, ook bureaus)
• Freelance.nl (naar eigen zeggen grootste database; meer dan 100.000 interimmers)

Online bemiddeling, opgezet door grote organisaties
• InInterim, van Intermediair eigenaar VNU Media
• Associates, opgezet vanuit ABNAMRO
• Myler, opgezet door o.a. Achmea en Manpower

De nieuwere sites
Nieuwere sites zijn vaak opgezet door interimmers zelf of oud-medewerkers/managers van bemiddelingsbureaus. Veelal ICT. Voorbeelden: Dotconnectgroup (met verschillende doelgroepsites), Freelance professional bank.com, Interim-jobs, en pooq.nl (vrijwel uitsluitend ICT). Voor het complete overzicht zie hugojanruts.nl.

Recente, groter opgezette sites:
• Interimpuls (inclusief back-office mogelijkheden)
• PlanetInterim (CV-databank, opdrachten andere sites, marktplaats, services interimmers)
• VictorMundi (ook service-site voor interimmers)
• Brightlinq (uitgebreide mogelijkheid tot profilering tegen betaling)

Resultaten (InInterim, Associates en Myler)

 • Eerste sites – geen merkbaar marktaandeel veroverd
 • InInterim – omgebouwd tot online-community site met 17.000 leden, maar weinig opdrachten
 • Associates – verkocht aan ICT bemiddelaar HeadFirst, leunt op ABNAMRO voor opdrachten
 • Myler – Manpower stapte recent op. Myler verdient niet aan bemiddelen maar aan het organiseren van de administratie voor grote inlenende organisaties (met name Achmea)

Organisaties met eigen wervingssite
Opvallend is de ontwikkeling dat organisaties zelf jobboards opzetten om interimmmers aan te trekken. Achter zo’n site zit ook een systeem voor de afhandeling en contractering. Voorbeeld: het UWV met UWV-Marktplaats, een concept, ontwikkeld door ABNAMRO-dochter Brightbox.

Conclusie: Succesvol?
Zijn de sites ook succesvol? Vaak niet, concludeert Ruts. Althans niet als het gaat om het fundamenteel ‘aanvallen’ van de positie van de bemiddelingsbureaus. Dat ligt deels aan de opzet van de sites, deels aan de nog ‘luie’ houding van de opdrachtgevers en aan de negatieve ervaringen die gebruikers van deze sites hebben.

Sites kunnen bureaus nog onvoldoende vervangen
Op de vraag waarom veel sites die zich bezig houden met het bemiddelen van interimmers niet succesvol zijn, geeft Hugo-Jan Ruts antwoord in het tweede deel van de analyse. Reden is volgens hem onder meer dat op deze sites zelden opdrachten te vinden zijn van de opdrachtgever zelf, bovendien is het gros van de opdrachten van een (vaak kleiner) bemiddelingsbureau.

De ontevredenheid die bleek onder veel gebruikers over veel sites, uit de verzameling reacties (circa 50, zie de blogs; deel I, 6 juli 2010 en deel II, 7 juli 2010) onder interimmers en opdrachtgevers na een oproep door Ruts, is verhelderend.

Conclusies uit de reacties:

  Werving interimmers:

 • Overzichten met opdrachten zijn niet altijd even betrouwbaar en relevant
 • Problemen afhandeling grote aantallen reacties; slechte terugkoppeling – afbreuk imago
 • Databases met interimmers zelden door opdrachtgevers geraadpleegd
 • Data interimmers vaak niet up to date
  Pre-selectie:

 • Opdrachtgevers stellen vaak geen goed profiel op. Sites bieden onvoldoende ondersteuning en eigen HR bemoeit zich vaak niet met inhuur
 • Kwalitatief betere selectie vergt nog te kostbare investering (Denk aan mislukte initiatieven New Monday (Randstad en VNU) en FutureStep (KornFerry /Wallstreet Journal)
 • Ook ontevredenheid over de kandidaten die opdrachtgevers aangeleverd krijgen
  Vervangend werkgeverschap:

 • Te weinig ondersteuning administratieve rompslomp en juridische risico’s (bij het inhuren van een ZZP’er)
  Begeleiding (procesmatig) tijdens de opdracht:

 • Vaak geen inhoudelijke kennis op bemiddelingssites

Conclusies en effecten
Niet alle processen van het inhuurproces van bemiddelingsbureaus zijn goed te vervangen. Met name de pre-selectie blijft een achilleshiel voor de sites. Het inhuurproces kostenbewust herinrichten doet bovendien de kwaliteit van de ingehuurde interimmers dalen. Simpelweg het business-model van een bureau kopiëren en met online middelen de menselijke factor vervangen lijkt meestal geen haalbare kaart.

Menselijke maat
Meer kans van slagen hebben sites die goed aansluiten bij de processen van de opdrachtgevers, onderdelen kunnen overnemen of op cruciale punten de menselijke factor toevoegen aan een online concept. Of juist goed aansluiten bij de wensen van de interimmers (als zijn die primair: opdrachten). Slimme interim-bureaus investeren in interimmers die ze goed kennen en binden hen zo aan zich; zoals online community InInterim of Myler, die zelf offline activiteiten aanbiedt. Ook interimmers zoeken plekken met een ‘menselijke maat’.

Bij meer hybride concepten (als Blue Carpet), waar de mogelijkheid voor online matching een belangrijk onderdeel van de propositie naar de klant is, blijkt de behoorlijke investering in deze slappe markt nog lastig terug te verdienen.

Nadelen democratie interim-markt
Aan de lagere drempel in de bemiddeling (resultaat van veel sites en internet in het algemeen) kleven nadelen. Ookal is de voorsprong van de gevestigde bureaus, de (digitale) ‘kaartenbak’, weg, de sites vergoten het ‘CV-schuif imago’ van de bemiddelingsbranche. Veel sites zijn niet in staat het kaf van het koren te scheiden. Iets wat in een markt met een dalend gemiddelde kwaliteit van de interimmers een probleem is.

Massaliteit en anonimiteit
Verder gebruiken veel freelancers en intermediairs de marktplaatsen niet meer omdat de kans om binnen te komen nagenoeg nihil blijkt.

Sorteren

Met de nadelen bieden de sites een zicht op de totale markt die 10 jaar geleden ondenkbaar was. De sleutel zit in het sorteren.

Tekst: ingekorte versie van 2 artikels door Hugo-Jan Ruts,
deel I, 6 juli 2010 en
deel II, 7 juli 2010

Gerelateerd nieuws
> Interim markt nog niet hersteld, risico kennisuitval
> HeadFirst: strategisch belang in ABN-dochter Associates
> Interimvacaturesites van bedrijven
> Online marktplaats voor flexibele arbeid
> Bureaus investeren in eigen jobsites
> Planet Interim – veiling voor interimmers?
> Associates niet meer dan inkoopbureau ABN?
> UWV Marktplaats zet intermediairs buiten spel