Interim markt nog niet hersteld, risico kennisuitval

0
1216


24 juni 2010

Het aantrekken van de markt betekent niet dat die is hersteld van de massale vraaguitval die zich heeft voorgedaan, benadrukt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management.

“Het herstel is broos en geldt slechts voor een beperkt aantal rollen die interim managers binnen organisaties vervullen. Het ligt wel in de lijn der verwachtingen dat deze ontwikkelingen zich doorzetten.” Onderzoek door Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit wijst op groot risico kennisuitval door lagere inzet oudere interim managers. Een ongewenste verarming, aldus De Sonneville.

Zorgen over daling opdrachten en inkomen
De economische crisis en sterk veranderende arbeidsmarkt eisen vooral onder oudere interim managers hun tol. Zo verwachten oudere interim managers vaker dat opdrachten uitblijven en maken zij zich zorgen over een inkomensdaling.

Een zorgwekkende ontwikkeling die kan leiden tot een verschraling van het vakgebied door het verdwijnen van waardevolle kennis en ervaring, stellen Atos Interim Management en Nyenrode Business Universiteit in de Interim Index. Een onderzoek waarin 793 interim managers aan het woord komen over de ontwikkelingen die zich in de markt voor interim management voordoen.

Daling interim management grootst bij overheid
In Nederland zijn tussen 15.000 en 20.000 interim managers werkzaam. De economische waarde die deze markt vertegenwoordigt, bedraagt tussen 3 en 4,5 miljard euro. In het onderzoek geven interim managers hun visie op hoe de markt voor interim management zich in 2010 ontwikkelt. Bij de overheid wordt in de vraag naar interim management de grootste daling verwacht. Dat geldt voor ongeveer 6 op de 10 interim managers. Bij de overheid zien de respondenten het meest dat opdrachtgevers grote projecten staken of uitstellen.

Stijging financiële dienstverlening grootst
De vooruitzichten in de financiële dienstverlening zijn veel gunstiger. Hier wordt de grootste stijging verwacht: 42 procent in vergelijking met 22 procent in het vorige halfjaar.

Tijdelijke algemene manager verdwijnt
De meest opvallende uitkomst uit het onderzoek is de groeiende tweedeling tussen de oude en nieuwe generatie interim managers. Zo verschillen de rollen die beide leeftijdsgroepen vervullen sterk. Oudere interim managers zijn vaker algemeen manager, terwijl hun jongere collega’s veelal actief zijn als programma- of projectmanager. De inzet van het type manager verschilt bovendien sterk. De tijdelijke algemene manager verdwijnt steeds meer uit beeld.

Een ontwikkeling die zich in de huidige economische omstandigheden steeds scherper aftekent. Zo daalt niet alleen de vraag naar dit type manager, ook is sprake van een vermindering van het tarief. Ouderen ervaren de inkomensdaling als gevolg van de economische crisis sterker dan jongeren.

Ongewenste verarming
De Sonnaville: “het verdwijnen van de algemene manager – de ervaren generalist met een brede focus en visie – is een verarming van ons vakgebied die ongewenst is. Organisaties die tijdelijk de leiding toevertrouwen aan mensen zonder jarenlange ervaring, begeven zich op een hellend vlak. Juist nu organisaties behoefte hebben aan wijsheid en visie, maar óók aan de begeleiding van jong talent, is het onaanvaardbaar dat ouderen het veld moeten ruimen.”

Toename werving via web of intermediair?
Zeer opmerkelijk is dat oudere interim managers – in tegenstelling tot hun jonge collega’s – verwachten dat het gebruik van e-communities en websites als wervingkanaal zal stijgen. Jongere interim managers denken juist dat het belang van intermediairs toeneemt. Internet scoort nog steeds laag als kanaal voor het werven van opdrachten. Hierbij vertrouwt een grote meerderheid op het intermediair of het eigen netwerk. Oudere interim managers blijken vaker een beroep te doen op het intermediair als kanaal op opdrachten binnen te halen. Opmerkelijk, omdat juist van deze groep kan worden verwacht dat zij kunnen bouwen op een omvangrijker netwerk.

Optimisme M/V
Uit het onderzoek komen ook interessante verschillen naar voren tussen vrouwelijke en mannelijke interim managers. Bijna 1 op de 10 van in de interim managers is vrouw. Mannen zijn vaker werkzaam als algemeen manager; vrouwen worden vaker ingezet als functioneel manager. Zij tonen zich optimistischer dan mannen en verwachten in het komende halfjaar een minder sterke daling van hun tarief. Bovendien geven zij vaker aan in de nabije toekomst zelfstandig ondernemer te blijven. Mannen benadrukken dat zij meer worden getroffen door de effecten van de economische crisis dan vrouwen. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat zij meer verdienen dan vrouwen en hierdoor meer hebben te verliezen.

Lees ook de blog van Hugo-Jan Ruts op RecTec »

Gerelateerd nieuws
> Vertrouwen MKB-ondernemers flink toegenomen
> Unique: MKB ondanks crisisjaar positief over toekomst
> Unique en TNO presenteren MKB Marktmonitor

Bron: Atos Consulting, 23 juni 2010