Intercedent blijft de duizendpoot

0
354

Het vak van intercedent zal de komende jaren flink veranderen. Technologische ontwikkelingen, toenemende druk van opdrachtgevers en een veranderende arbeidsmarkt vragen om specifieke capaciteiten van de consulent op het uitzendbureau.

Dat blijkt uit het onderzoek De Intercedent heeft de toekomst! dat de brancheorganisaties ABU en NBBU in de uitzendbranche hebben laten uitvoeren onder directies en HR-managers in de uitzendbranche.

> Samenvatting Intercedent van de toekomst! 2012

De intercedent blijft de duizendpoot die hij nu ook is. Maar nog meer dan nu is de intercedent van de toekomst de omgevingsgerichte, innovatieve en commerciële netwerker. De vestiging in de straat is niet langer het vanzelfsprekende middelpunt en werkprocessen veranderen. De intercedent moet daarom anders worden opgeleid qua kennis en vaardigheden.

Specialist en onderhandelaar
In het rapport is geanalyseerd welke concrete veranderingen de intercedent te wachten staat op basis van vijf ontwikkelingen: technologie, druk van de klant, veranderende arbeidsmarkt, globalisering en veranderend dienstenpakket.
Onder invloed van deze ontwikkelingen wordt het creëren van commerciële mogelijkheden steeds belangrijker. De intercedent ontwikkelt zich meer tot adviseur met specialistische marktkennis. Het directe contact met de opdrachtgever neemt toe en ook de rol van social media wordt steeds groter. Internet maakt de markt transparanter en klanten kritischer, waardoor intercedenten steeds meer moeten onderhandelen over prijzen en marges.

Kerntaken
In het onderzoek, uitgevoerd door het bureau HFM, worden vijf kerntaken van een intercedent benoemd: commercie, administratie, werving, matching en begeleiding van flexkrachten. Deze kerntaken blijven bestaan, maar de verhoudingen veranderen in de toekomst. Intercedenten krijgen een belangrijke rol in de wervingsactiviteiten en begeleiding van flexwerkers. Tegelijkertijd hebben zij – dankzij slimme ICT-oplossingen – minder administratieve taken.

Input voor opleidingen

Het onderzoek brengt tevens in beeld welke nieuwe kennis, vaardigheden en competenties intercedenten nodig zullen hebben. Deze leerlijnen in het rapport zijn belangrijk voor uitzendorganisaties, maar kunnen ook als input dienen voor de (beroeps)opleidingen om (meer) competentiegericht te gaan werken. Dat verbetert de aansluiting van de opleidingen op de praktijk.

Bron: ABU, 8 oktober 2012