Inspiratiesessie Randstad Payroll Solutions en BNR: “Iedereen flex door Kunduz-akkoord!”

0
1017

25 mei 2012

Op 24 mei organiseerde BNR in samenwerking met Randstad Payroll Solutions een Inspiratiesessie ‘de flexibele onderneming’

De bijeenkomst had als onderwerp: Hoe zorg je dat flex werkt? Welke invloed heeft het Kunduz Akkoord op flexibiliteit van ondernemingen? Er was ook aandacht voor de vraag: als flexibele arbeid de norm wordt, wat is dan de toegevoegde waarde die de flexbranche kan bieden?

Wat kan flexibele arbeid betekenen voor een organisatie?
Wetenschapper Jules Teeuwen,  politicus en voorzitter Bouwend Nederland Elco Brinkman en flex-‘believer’ Simone Heidema beantwoordden deze vragen tijdens de BNR-Randstad inspiratiesessie ‘de flexibele onderneming’ op 24 mei. “Met het Kunduz Akkoord worden we allemaal flex.”

Professor Teeuwen: “Kunduz zet arbeidsmarkt op zijn kop”
Volgens Jules Teeuwen, wetenschappelijk directeur Stichting Economisch Onderzoek, zou flexwerk beter betaald moeten worden dan vast werk. “Flexwerkers lopen meer risico, en in een werkende markt zouden ze daarvoor gecompenseerd moeten worden.”

Teeuwen heeft ‘de flexibiliteit van de arbeidsmarkt’ onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bijna 30 procent van de arbeidskrachten werkte flexibel in 2010. Flexibel is dan alles wat niet vast is: met een tijdelijk contract, als uitzendkracht of overig flexibel, en natuurlijk de zelfstandigen (zzp’ers en zmp’ers). Opvallend: het aantal zzp’ers vertoont al jaren een stijgende lijn, die niet beïnvloed wordt door de conjunctuur. Dit in tegenstelling tot uitzendkrachten en payrolling, hun aantal is sterk conjunctuurgevoelig en wordt beschouwd als ‘lead indicator’ voor de gehele economie. De flexbranche merkt immers als eerste de gevolgen van een naderende verslechtering of juist van een verbetering in de economie.

Professor Jules Teeuwen en presentator Roelof Hemmen in gesprek op de inspiratiesessie

Het Kunduz-akkoord kan volgens Teeuwen de arbeidsmarkt qua flex en vast er heel anders uit doen zien. ”Kunduz gaat uit van een lagere ontslagvergoeding. In plaats van de kantonrechtersregeling van een maand per dienstjaar, gaat het naar een kwart maand per dienstjaar, met een maximale vergoeding van een half jaar. Afhankelijk van de politieke keuzes die nu gemaakt worden, kan flexwerk de manier van werken van de toekomst zijn. Met lage ontslagdrempels wordt eigenlijk iedereen flex. Dat heeft voordelen, betoogt hij. “De economie wordt dynamischer. De dynamiek wordt nu opgevangen door de dertig procent flexwerkers. Met de nieuwe ontslagregeling wordt eigenlijk iedereen flex. Overigens zit er nog vooralsnog wel een addertje onder het gras. Het Kunduzakkoord gaat er ook vanuit dat de werkgever de eerste maanden uitkering betaalt, wat de flexibiliteit en de dynamiek van de arbeidsmarkt volgens Teeuwen niet ten goede komt.

De arbeidsmarkt voor 55-plussers werkt niet, constateerde hij in zijn onderzoek. Zij worden dan ook waarschijnlijk het hardst getroffen door ‘Kunduz’. “Zij zitten vaak in een gouden kooi en zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Als zij hun baan kwijtraken, leidt dat meestal tot werkeloosheid.”

En dan de hamvraag: wat zijn de gevolgen van het Kunduzakkoord voor de uitzendbureaus? “Als flexibele arbeid de norm wordt, is er dan nog toegevoegde waarde voor de flexsector” is een vraag uit de zaal. Teeuwen: “Het speelveld zal zeker veranderen. De sector kan natuurlijk andere diensten aanbieden, en zich richten op ontzorgen bijvoorbeeld door payroll-diensten en door het uit handen nemen van de administratieve rompslomp.”

Brinkman: “Niet na vier uur de overwerkteller aan”
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en de Eerste-Kamerfractie van het CDA vertelt over flex en vast in de door de crisis geplaagde bouwsector. Omdat de werkgever ook aansprakelijk is voor fouten gemaakt door (zelfstandige) flexwerkers, groeit vast en flex naar elkaar toe, ziet Brinkman. Vaste medewerkers zouden meer flex moeten worden, met een flexibelere cao. Gechargeerd: “Bij vaste krachten gaat na vier uur de overwerkteller lopen.” Maar werkgevers willen ook meer investeren in de opleiding en begeleiding van flexibele krachten en in die zin meer ‘vastigheid’ bieden. “Omdat de klant nu eenmaal vraagt om meer kwaliteit en continuïteit in projecten.”

 

Voorzitter Bouwend Nederland Elco Brinkman en presentator Roelof Hemmen

De crisis vraagt in de bouwsector om meer flexibiliteit. Waar voorheen de aannemer bepaalde bij verbouwingen wanneer wat gebeurde, wordt dat nu vaak door de klant bepaalt.

Simone Heidema, CPI Governance: “Een vaste kern van flexwerkers”
Simone Heidema is oprichter en managing partner van CPI Governance, een bedrijf dat grote organisaties ondersteunt op het gebied van good governance en risicomanagement.

CPI heeft zes medewerkers in vaste dienst, de medewerkers in de backoffice. Daarnaast werken er ongeveer 300 flexkrachten – professionals – die vaak al jaren voor het bedrijf werken. Heidema gelooft heilig in flex: “Ik durf te zeggen: flexkrachten zijn beter en meer gemotiveerd.” De Belastingdienst eist van zzp’ers dat ze minimaal drie opdrachten hebben, anders krijgen ze niet de verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor ondernemers. Heidema heeft bij met de Belastingdienst betoogd dat het hier wel degelijk gaat om ondernemers, omdat ze voor eigen rekening en risico werken, en er geen sprake is van een gezagsverhouding in het werk. Nu heeft het bedrijf een aparte status bij de Belastingdienst.

Simone Heidema staat voor een sheet met haar eigen foto

“Hoe borg je de kwaliteit in een onderneming met zoveel krachten waar je niet de baas van bent?”, vraagt moderator Roelof Hemmen. Heidema: “Zelfstandige professionals willen zelf door, en nemen meer verantwoordelijkheid. Je bent actiever in je eigen ontwikkeling als het je niet gevraagd wordt. Overigens faciliteert CPI wel met trainingen en bijvoorbeeld denktanks.”

Flex is beter, is de stemming van de dag
Want flexmedewerkers zijn gemotiveerder en creatiever. Al blijkt dat sterk samen te hangen het soort flexibele arbeid waar we het over hebben. Is flex een bewuste keuze en werkt iemand voor eigen rekening en risico, of is flex de enige mogelijkheid voor iemand die het liefst een vaste baan zou hebben?

Films tijdens de middag
Filmpjes met praktijkvoorbeelden van TNT-Express, Hogeschool Rotterdam, Poliltie Amsterdam Amstelland, freelance Videoproducent en freelance marketeer op drie thema’s:

Meer lezen
Verslag op de site van BNR

Verslag: Mariëlle de Groot