Inspectie SZW: ontslagwet slecht voor werknemers

0
110

De Inspectie SZW vindt dat UWV bij ontslagprocedures niet naar werknemers luistert, maar alleen naar de werkgever. Bovendien wordt de verstrekte informatie niet gecontroleerd.

Dit schrijft Trouw op basis van het rapport ‘Ontslag aangevraagd en dan?‘ van de Inspectie SZW.

Ter discussie
Op 1 juli 2015 zijn nieuwe ontslagregels ingegaan. De Inspectie SZW heeft sindsien 28.000 ontslagaanvragen onderzocht, en stelt op basis daarvan de nieuwe regels ’ter discussie’.

Half jaar
Zo werkt de regeling niet dat een werkgever een ontslagen werknemer weer moet aannemen als binnen een half jaar een passende vacature ontstaat. Slechts 2% keert nu terug, terwijl een derde van de ondervraagden aangaf ondanks vergelijkbare vacatures niet te zijn teruggehaald.

Verweer
Onder de oude regeling kon de werknemer naar de kantonrechter stappen om gehoord te worden. In het nieuwe systeem doet UWV dat. Maar die organisatie leest het verweer van de werknemer niet, en controleert de informatie van de werkgever niet. Dit terwijl een derde van de ondervraagden meldt dat de werkgever onjuiste informatie had verstrekt bij de ontslagaanvraag.

Arbeidsrechtadvocaten stellen daarom voor om de huidige papieren procedure door een mondelinge te vervangen.

Bron: Trouw, 19 juli 2018