Inspectie SZW heeft veel te weinig controleurs

0
83

Inspectie SZW veel te weinig medewerkers om alle controletaken uit te kunnen voeren.

De Inspectie SZW heeft tenminste honderd man extra nodig om arbeidsuitbuiting tegen te gaan. Maar nog beter is het als er twee- tot driehonderd extra mensen worden ingezet op het bestrijden van oneerlijk werk.

Dat blijkt volgens Trouw uit een eigen inventarisatie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Onderzocht is hoeveel mensen er nodig zijn om de doelstellingen van de inspectie te realiseren. Lees meer

Er is ook extern onderzoek gedaan door IFC, dat tot deze conclusie komt. De extra mensen die zich met uitbuiting moeten bezighouden, zijn nodig door de grote migratie- en vluchtelingenstromen in combinatie met de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Bron: Rijksoverheid, mei 2017, zie ook Trouw en IFC