Input ABU op zzp-voorstellen kabinet: de maatregelen zijn onvoldoende

0
138

De ABU heeft gereageerd op de zzp-wetsvoorstellen van het kabinet.

De ABU vindt de kabinetsvoorstellen onvoldoende en mist een duidelijke visie op het zzp-schap. Ook is er te weinig bescherming voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De ABU geeft input in het kader van de internetconsultatie die het kabinet vraagt op de twee voorgestelde maatregelen:

– Minimumtarief voor zelfstandigen van €16,-
– Zelfstandigenverklaring

Deze aangekondigde maatregelen uit het regeerakkoord moeten zzp’ers en werkgevers meer zekerheid geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Een ander doel is om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen.

Onwerkbare voorstellen
“In de ogen van het kabinet knelt de huidige wetgeving voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Ook wij worden dagelijks geconfronteerd met de problemen die de huidige onduidelijke en onwerkbare regelgeving met zich meebrengt. Denk aan opdrachtgevers die uitzendkrachten rechtstreeks benaderen om zzp’er te worden,” verklaart de ABU.

“Volgens ons dragen de voorgestelde maatregelen niet of onvoldoende aan bij aan een goede regulering van het zzp-schap, noch een goede ordening van de arbeidsmarkt.

De huidige arbeidsmarkt is een ongelijk speelveld. Er bestaan namelijk forse kostenverschillen tussen de verschillende contractvormen. Dit maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om in te kopen op de minst gereguleerde, goedkoopste contractvorm. Een minimumtarief van €16,- zal deze trend niet keren.

In bepaalde sectoren (bijvoorbeeld in de beveiliging, horeca, zorg en in het onderwijs) wordt de werknemer of uitzendkracht steeds vaker vervangen door de zelfstandige. Doordat het speelveld niet gelijk is, ontstaat oneigenlijke concurrentie tussen de verschillende vormen van werk. Een voorbeeld hiervan is platformwerk.

Naast de oneigenlijke concurrentie heeft dit ook gevolgen voor ons sociaalverzekeringsstelsel. Minder werkenden zijn sociaal verzekerd. Met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.”

De arbeidsmarkt van de toekomst volgens de ABU

De ABU wil bijdragen aan de broodnodige hervorming van de arbeidsmarkt en het volgende voor:

Een hoger minimumtarief voor zelfstandigen dan het kabinet voorstelt. Wij vinden dat het minimumtarief ten minste afgeleid moet zijn van het minimumloon, zoals het ministerie zelf ook voorrekent. Dit is een belangrijke maatregel om zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen en een ‘race naar de bodem’ te voorkomen.

De introductie van een ondernemersovereenkomst. Er moet namelijk plaats zijn voor ondernemerschap. Met de overeenkomst kiezen partijen bewust en in alle vrijheid voor een arbeidsrelatie die geen arbeidsovereenkomst is. Daar moet ruimte voor zijn en zekerheid over bestaan. Dit past bij een moderne arbeidsmarkt.

Een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden.

Strenge controle en handhaving door de Belastingdienst. Een wet aannemen en daar vervolgens niet op controleren en handhaven is onaanvaardbaar: het werkt gedwongen en ongewenst zzp-schap en oneigenlijke concurrentie in de hand.
Er is geen tijd te verliezen. Na het advies van de commissie-Borstlap moet er meteen werk gemaakt worden met het vormgeven van een nieuwe arbeidsmarkt.”

Bron: ABU, 11 december 2019

Zie ook
Zelfstandigenorganisaties keuren zzp-wetgeving af
Stichting van de Arbeid: nieuwe zzp-wetgeving te complex en onuitvoerbaar
Uitzendkrachten dreigen zzp’ers te worden door WAB en zzp-wetgeving
Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring – internetconsultatie