Inleners in paniek vanwege nieuwe zzp wetgeving

0
1452

| Wetsvoorstel DBA |


Bedrijven maken zich ernstig zorgen dat zij achteraf loonheffing moeten gaan betalen voor ingehuurde zzp’ers. Ook vrezen zij dat sommige zzp’ers alsnog als werknemer behandeld willen worden.

Reden voor de paniek is de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA), die per 1 april de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet gaan vervangen. Mocht de Eerste Kamer hiermee instemmen, dan verandert deze wetswijziging de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers significant.

Overdracht risico’s
Bedrijven in verschillende sectoren zijn al druk bezig te anticiperen op de gevolgen van de wetswijziging. Zo krijgen freelancers bij omroep NTR alleen opdrachten als ze voortaan via intermediairs werken. Meer mediabedrijven volgen het voorbeeld, door freelancers te verwijzen naar payrollbedrijven en andere arbeidsbemiddelaars. Hiermee willen zij voorkomen per 1 april als werkgever te worden aangemerkt, met alle bijkomende extra kosten en risico’s.

Dezelfde trend is zichtbaar in de IT, de bouw en de consultancy, en wordt bevestigd door de Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU) en belangenorganisatie ZZP Nederland.

Opdrachtgever niet altijd onthouden
Wanneer opdrachtgevers en opdrachtnemers echter geen rechtstreekse overeenkomst aangaan, staat zelfstandig ondernemerschap al snel ter discussie, waarschuwen belangenorganisaties en fiscaal deskundigen. De bemiddelaar kan in zo’n geval als werkgever worden aangemerkt. Als die zijn verplichtingen als afdracht van loonbelasting en sociale lasten niet kan nakomen, draait de inlener daar voor op.

Ook zou een zzp’ers naar de rechter kunnen stappen om een dienstverband als werknemer af te dwingen, en zo rechten te verkrijgen op werkloosheidsuitkering en op doorbetaling bij ziekte, zegt belastingadviseur Jan-Bertram Rietveld van EY.

Bron: FD, 15 januari 2016