Inkomens- en werkonzekerheid vereist nieuw beleid

0
82

Wie nu in een uitkering belandt, is een stuk slechter af dan 35 jaar geleden, zegt Cok Vrooman, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in gesprek met het FD.

De toegenomen inkomens- en werkonzekerheid hebben bijgedragen aan de opdeling van de samenleving.
Het vraagt nieuw beleid om deze trend te doorbreken, vindt hij.

Onderzoek van SCP en Centraal Planbureau heeft uitgewezen dat de arbeidsmarktvooruitzichten voor laagopgeleiden tot 2025 niet gunstig zijn. Als er geen nieuw beleid komt, groeit hun achterstand door werkloosheid en armoede.

Basisinkomen oplossing? ‘Een conditioneel participatie-inkomen werkt beter’
Cok Vrooman: ‘Beleidsmakers moeten de verhouding tussen inkomenszekerheid, werkzekerheid en maatschappelijke participatie opnieuw doordenken en optimaliseren. Via een conditioneel participatie-inkomen kan worden gestimuleerd dat er een goede afweging komt tussen inkomenszekerheid en betaald werk, mantelzorg, scholing en vrijwilligerswerk.’

Bron: FD, 15 juni 2016