ING verwacht krachtig herstel flexmarkt in 2021

0
373

ING Economisch Bureau verwacht een krachtig herstel van de flexbranche in 2021 met een volumegroei van circa 10%.

De nieuwe regelgeving, zoals afgesproken in het SER-akkoord, maakt flexwerk in de toekomst duurder en minder flexibel.
Dit leidt naar verwachting tot een shake-out van uitzendorganisaties, met name van bedrijven die sterk concurreren op arbeidsvoorwaarden. Een voorwaarde hiervoor is wel dat er actief wordt gehandhaafd op navolging van de wet- en regelgeving.

Er liggen kansen voor flexorganisaties in het bemiddelen en coachen van mensen van werk(loos)-naar-werk.

Generieke spelers konden snel switchen
Het volume in de flexbranche kromp vorig jaar met 14%, waarbij het aantal uitzenduren vooral in het tweede kwartaal met 20% sterk afnam. Niet alle flexbedrijven werden overigens evenredig hard geraakt. Generieke dienstverleners konden snel schakelen tussen verschillende sectoren. Zo kwam veel werk op Schiphol stil te liggen, maar kon een deel van het personeel in de distributiecentra van supermarkten en online webshops worden ingezet. Nichespelers in zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca en transport, waren daarin minder flexibel en werden daardoor harder getroffen. Daarentegen hadden nichespelers in de zorg en supermarktsector relatief weinig last van de coronapandemie.

Stijging uitzenduren in 2021
Het herstel van de flexbranche blijkt onder meer uit de ontwikkeling van het aantal uitzenduren. Over de eerste vijf maanden van het jaar ligt het aantal uitzenduren gemiddeld 21% hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt enerzijds doordat het aantal uitzenduren vorig jaar in de maanden april en mei met 24% kromp door de uitbraak van het coronavirus. Anderzijds was er vorig jaar in het eerste kwartaal sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt waardoor het aantal uitzenduren al daalde.

Meer flexbanen dit jaar
Hoewel het aantal banen in de flexbranche in het eerste kwartaal van 2021 daalde, is de daling minder sterk dan in de voorliggende kwartalen. Nu de economie weer op stoom komt zal de vraag naar flexkrachten naar verwachting stijgen. Dit komt allereerst tot uiting in een toename van het aantal te werken uren. Volgens de Arbeidsmarktprognose van het UWV zal het aantal flexbanen dit jaar al met 2,4% toenemen.

Veranderende krapte op de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen tijd weer opgelopen. Na een snelle daling van de werkgelegenheid tijdens de eerste lockdown begin 2020, werd de werkloosheid weer beperkt door de NOW-regeling en het terugveren van de economie. Eén op de drie ondernemers in de flexbranche geeft nu aan een tekort aan arbeidskrachten als een belemmering voor de uitvoering van hun activiteiten te zien. In sommige sectoren, zoals de techniek, ICT en de accountancy, is de krapte nooit weggeweest. Overigens zal de werkloosheid aan het eind dit jaar naar verwachting nog wel weer enigszins oplopen, als de overheidssteun grotendeels wegvalt en er meer bedrijven failliet gaan. Dan zal er naar alle waarschijnlijkheid ook meer mobiliteit op de arbeidsmarkt komen dan nu het geval is. De krapte op de arbeidsmarkt zal daardoor niet voor alle sectoren verdwijnen, maar over het algemeen wel iets minder groot zijn dan in het jaar voor corona.

Uitzendwerk wordt duurder en minder flexibel
De SER-adviezen voor een duurzame arbeidsmarkt vallen niet allemaal even positief uit voor de flexbranche. Zo wordt geadviseerd oproep- en nulurencontracten af te schaffen, wordt de maximale uitzendduur verlaagd van 5,5 jaar naar drie jaar en wordt een verplichte certificering voorgesteld om de kwaliteit van uitzendorganisaties te waarborgen. Verder krijgt een uitzendkracht recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een medewerker bij het inlenende bedrijf. Uitzendwerk wordt daarmee duurder en minder flexibel. Dit om uitzendwerk alleen in te zetten voor ‘ziek & piek’ en niet langer voor werk op structurele basis, een enkele uitzondering daargelaten.

Nieuwe kansen voor groei
Dankzij nieuwe technologieën en veranderend consumentengedrag zal bepaald werk veranderen of zelfs geheel verdwijnen. Uitzendorganisaties kunnen hier een rol in spelen door zich te richten op het omscholen en het van werk naar werk begeleiden van werknemers. Ook kunnen uitzenders een actievere rol spelen bij het aan het werk helpen van (semi)werklozen, nu de arbeidsmarkt weer krapper wordt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er een onbenut arbeidspotentieel is van 1,1 miljoen mensen, wat neerkomt op 8,5% van de beroepsbevolking.

Bron: ING Economisch Bureau, 16 juni 2021

Lees ook
ABU: uitzenduren 39% gestegen in week 17-20, 2021
Uitzenden volgens nieuw recept van de SER
Principeakkoord over hervorming arbeidsmarkt