ING verwacht dat omzet van flexbranche met 5% afneemt

0
702

ING verwacht dat de omzet van de flexbranche met 5% afneemt.

Voor 2012 verwacht ING Economisch Bureau dat de omzet van de flexbranche met 5% afneemt, door een teruglopend aantal vacatures in industrie, techniek en bij de overheid. Uitzenders beperken vooralsnog de schade. Nog groeiende ondernemingen moeten dan ook vooral onder grotere flexbedrijven gezocht worden.

ING grafiek ontwikkeling omzet flexbranche 2004-2013

Verslechtering arbeidsmarkt remt groei
Het herstel van de flexmarkt laat dit jaar op zich wachten. De verwachte economische krimp van 1% door dalende investeringen en teruglopende consumptie drukt de vraag naar (flexibel) personeel. De arbeidsmarkt verslechtert in de rest van het jaar: de werkloosheid wordt tegen het einde van het jaar geraamd op 6,8% tegen 6,2% in mei.

Marginale groei voor flexmarkt in 2013
Voor de flexbranche (uitzenden, bemiddelen, detacheren, werving&selectie en payrolling) verwacht ING Economisch Bureau in 2012 een krimp van 5% ten opzichte van 2011 (figuur 1). Er zijn minder vacatures voor tijdelijk personeel in de industrie, techniek, financiële dienst-verlening en bij de overheid om in te vullen. Tegen het einde van het jaar kan de situatie, vooruitlopend op herstel bijvoorbeeld in de industrie iets verbeteren. In 2013 kan de flexmarkt dan ook marginaal groeien. Ondanks licht economisch herstel loopt de werkloosheid verder op. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de versoepeling van het ontslagrecht op korte termijn op de flexbranche hebben.

Meer groei bij grote flexbedrijven
Het eerste kwartaal liet voor de flexbranche een omzetdaling van ruim 2% zien ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Het aantal uitzenduren liep met bijna 6% terug. On-danks de mindere arbeidsmarkt weten veel bedrijven dus nog wel de tarieven te verhogen. Meer dan de helft van de ondernemingen kampt echter met teruglopende omzetten. Alleen onder flexbedrijven met meer dan 250 werkzame personen realiseerde een krappe meerderheid (53%) in het eerste kwartaal nog een omzetplus.

Administratieve krachten beperken de schade
Binnen de flexbranche zijn het de uitzenders die de omzetkrimp vooralsnog weten te beperken (-1,2% in het 1e kwartaal). ABU-cijfers laten de laatste perioden een omzetstabilisering zien. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. De groei in de technische sector is zoals verwacht ten einde gekomen en ook de industrie laat een min in uren en omzet zien. Het eerste kwartaal van 2012 voor bijvoorbeeld de maakindustrie was nog relatief goed. Herstel van de industrie wordt niet voor eind 2012 verwacht. Administratieve krachten houden het omzetverlies voor de uitzenders beperkt. De omzet in en vraag naar administratief personeel was de laatste perioden hoger dan vorig jaar. De plus is weliswaar bescheiden, maar daarom niet minder opvallend. Met de verwachte krimp in de zakelijke diensten en bij de overheid ligt een echt herstel van de vraag de komende maanden echter niet voor de hand.

Bron: ING Economisch Bureau, 6 juli 2012