ING: uitzendbranche herstelt gestaag

0
541

De omzet van de flexbranche groeit verder dankzij een breder gedragen economisch herstel, zo meldt ING Economisch Bureau.

Terwijl eerder vooral exportgerichte sectoren groeiden, haken nu ook andere bedrijfssectoren aan. Hierdoor dient zich naar het eind van het jaar een breder toenemende vraag naar tijdelijk personeel aan. De omzetgroei is in 2014 nog beperkt tot 4%, maar met een grotere personeelsbehoefte in 2015 stijgt de omzet naar verwachting met 6%.

ING Economisch Bureau verwacht dat de werkloosheid in de rest van het jaar licht gaat dalen. Toenemend vertrouwen zal leiden tot meer permanente plaatsingen.

Urengroei groter dan omzetgroei
De ABU cijfers tonen voor uitzenders sinds eind 2013 herstel. Het segment voor technisch personeel presteert dit jaar het beste, op de voet gevolgd voor het administratieve segment. Dit ongebruikelijke patroon (doorgaan herstelt het industriële segment als eerste) kan positief geweest zijn voor de bruto marges. De tarieven staan echter wel onder druk, gezien het feit dat de urengroei groter is dan de omzetgroei. Na een trage start eerder dit jaar laat het industriële segment de laatste maanden ook behoorlijke groei zien.

Ontwikkeling omzet uitzenders naar type personeel (%) 2010-2013, bron ABU

Flexibele schil groeit door ZZP’ers
Ruim een derde van de bedrijven wil een grotere flexibele schil, met name organisaties waarvan de flexibele schil nu al 25% of meer is. De rol van de flexbranche in het samenstellen van die schil verandert. Er zijn namelijk een aantal verschuivingen in de samenstelling, die de flexbranche hebben geraakt. De laatste jaren is duidelijk geworden dat ZZP’ers een grotere rol bij het bereiken van flexibiliteit speelt. De verdeling van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie laat zien dat ook het aandeel oproepkrachten flink is gegroeid, terwijl het deel uitzendkrachten juist afnam.

Niet automatisch gunstig voor de flexbranche
Met de invoering van de wet Werk en Zekerheid vanaf 2015 zullen nieuwe verschuivingen plaatsvinden. Het afschaffen van nulurencontracten zal waarschijnlijk tot meer tijdelijke contracten leiden, de aanscherping van de ketenbepaling kan weer tot meer inzet van extern flexibel personeel leiden. Aanpassingen in het ontslagrecht zouden het dan weer eenvoudiger moeten maken voor werkgevers om zelf flexibiliteit te bereiken. Hoe die veranderingen precies uitwerken zal de praktijk moeten leren. Een grotere flexibele schil betekent in ieder geval niet automatisch meer werk voor de flexbranche. De grote groep ZZP’ers in Nederland zal ook een stuk van de flexibele schil opvullen.

Investeren in nieuwe diensten en risicomanagement
Flexbedrijven kunnen de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen, maar dan niet alleen door het samenbrengen van vraag en aanbod. Ze zullen toegevoegde waarde moeten bieden aan opdrachtgevers met nieuwe diensten en risicomanagement (capaciteit garanderen). Om toegevoegde waarde met het bieden van flexibiliteit te bereiken, moet bovendien ingespeeld worden op de veranderingen die zich door de nieuwe wetgeving voordoen.

Bron: ING Economisch Bureau, 9 september 2014