In Zakelijke dienstverlening is minder leerbudget door corona

0
96

Ruim een derde (36%) van de HR-professionals in de Zakelijke dienstverlening, waaronder de flexbranche, geeft aan dat er door de coronacrisis (veel) minder budget beschikbaar is voor leren en ontwikkelen in hun bedrijf.
Studytube
In andere branches is dat gemiddeld bij 25% van de bedrijven het geval. Qua opleidingsvormen zet de tijdens de coronacrisis gemaakte ommezwaai van klassikaal naar online leren zich ook ná de crisis door. Dat concludeert de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

De Zakelijke dienstverlening steekt vooral af bij overheid/onderwijs/zorg & welzijn, waar de coronacrises slechts bij 19% van de organisaties een daling van het beschikbare budget tot gevolg had. De Studytube Learning & Development Monitor 2021 peilde bij ruim 1.000 professionals naar de manier waarop Nederlandse organisaties leren en ontwikkelen in volle coronacrisis. Uit de cijfers blijkt dat 88% (versus 94% gemiddeld) van de ondervraagde organisaties een leerbudget beschikbaar heeft voor de ontwikkeling van hun medewerkers, maar dat het coronavirus bij 36% (versus 25% gemiddeld) van deze organisaties een hap heeft genomen uit dat bedrag.

“Veel bedrijven zijn voorzichtig, in diverse sectoren is de toekomst onzeker,” zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. “Maar er zijn ook branches waarin juist méér wordt geïnvesteerd in Leren en Ontwikkelen. Daar begrijpt men dat je verandering voor de organisatie uitstekend kunt begeleiden met bijscholing en omscholing van je personeel. Veel professionals hebben de afgelopen maanden een duwtje in de rug gekregen richting online leren en zo de onmiskenbare voordelen daarvan ontdekt. Daarom verbaast het mij niets dat digitale leervormen de overhand zullen houden, ook ná de crisis!”

Zakelijke dienstverlening piekt in blijvende ommezwaai naar online leren
Vóór de coronacrisis maakten HR-professionals in de Zakelijke dienstverlening het meest gebruik van klassikale lessen (34%, gelijk aan het gemiddelde voor alle branches) om werknemers op te leiden. Toen klaslokalen noodgedwongen moesten sluiten, slonk dat aandeel naar 18% (vs. 17% gemiddeld). Online leren maakte juist de omgekeerde beweging, en steeg van 19% (vs. 16% gemiddeld) naar 34% (vs. 28% gemiddeld). Daarmee is het de populairste leervorm van dit moment.

Opvallend is dat de ondervraagde HR-professionals in de Zakelijke dienstverlening verwachten dat deze verschuiving van offline naar online leren deels van blijvende aard is: hun verwachting is dat over 2 jaar nog altijd 31% van het leren zich online zal afspelen (vs. 19% voor de crisis) en 24% van het leren klassikaal offline (vs. 34% voor corona). Andere sectoren waarin deze trend zich vooral door lijkt te zetten zijn de overheid (van 13% klassikaal online leren vóór corona naar 26% in 2022) en in de bouw, industrie en transport (van 15% naar 20% na corona).

Liever niet meer klassikaal
Medewerkers in de Zakelijke dienstverlening staan ook niet te springen om momenteel een klaslokaal te betreden. Bijna een kwart van de werknemers (23% vs. 22% gemiddeld) wil vanwege de huidige coronasituatie geen klassikale trainingen meer volgen. Zij die dat wél overwegen vinden het belangrijk dat er respect is voor de afstandsregels (41% vs. 47% gemiddeld) en de algemene richtlijnen van het RIVM (47% vs. 42% gemiddeld).

Bron: Studytube, 12 november 2020

Gerelateerd
Coronacrisis stimuleert belangstelling voor omscholing
Verdane investeert € 10 miljoen in Studytube
Sterke toename in gevolgde online trainingen bij Studytube