ICT’ers bijscholen en e-CF hanteren

0
259

ICT’ers moeten zich regelmatig kunnen bijscholen. Standaardisering van functietitels volgens e-CF verbetert de match op de arbeidsmarkt.

Interview met Maarten Emons, bestuurslid van NGI-NGN, het platform voor ICT-professionals.

Berenschot en ICT-beroepsvereniging Ngi-NGN doen jaarlijks een onderzoek onder de beroepsgroep ICT’ers. Dit jaar heeft de vereniging actief geparticipeerd in de vragen die werden gesteld en onderzocht. Binnenkort is er een factsheet beschikbaar over de gesignaleerde en te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt.

1 op de 5 ICT’ers vreest voor ontslag of reorganisatie
Uit het onderzoek blijkt dat ict’ers veel belang hechten aan een goede sfeer op hun werk. Ze worden ook graag uitgedaagd bij de inhoud van hun werkzaamheden. Opmerkelijk is dat een op de vijf ict’ers vreest voor ontslag of reorganisatie, terwijl er tegelijk een grote vraag is naar ICT’ers. Hoe is dit met elkaar te rijmen?

Meer aandacht nodig voor om- en bijscholing
Emons: “Wij verklaren dit uit het feit dat er in bedrijven door de dagelijkse werkdruk te weinig tijd en aandacht is voor de bijscholing van ICT’ers. Bedrijven worden steeds afhankelijker van gespecialiseerd vakmanschap. We leven in een snel veranderende wereld, waarbij de vaardigheden van nu morgen al weer verouderd zijn. Veel ICT’ers beseffen dat en maken zich daar terecht zorgen over.”

Zelfontplooiing stimuleren
“We constateren dat bedrijven minder geld uitgeven aan opleiding van hun medewerkers. Hoe dan ook vind ik het vooral belangrijk dat bedrijven hun IT’ers stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Dat bereik je al door te zeggen dat je hun activiteiten voor zelfontplooiing waardeert. Geef ze de ruimte om regelmatig naar bijeenkomsten gaan, zodat ze hun kennis en informatie actueel houden.

Het komt voor dat een IT’er die via een consultancybedrijf of detacheerder werkt, pas weer een opleiding kan gaan doen als hij even zonder opdracht zit. Loop je dan niet een beetje achter de feiten aan? Wij adviseren om mensen continu te laten bijscholen en informeren, want dan zijn ze ook veel breder en beter inzetbaar.

Dit betekent natuurlijk wel dat je als bedrijf moet accepteren dat je IT’er af en toe een halve dag niet declarabel is, omdat hij naar een congres of een workshop gaat. Of een kwartier langer koffie drinkt, omdat hij een vakblad leest.”

Ontwikkeling van IT’ers monitoren
“Bedrijven kunnen de vakinhoudelijke ontwikkeling van hun IT’ers gericht monitoren door van hen te eisen dat ze bijvoorbeeld 20 permanente educatiepunten sparen per jaar. Dat kan bij NGI-NGN. Zo maak je iemands bijscholing en duurzame inzetbaarheid meetbaar.”

Informatie delen
“We informeren onze beroepsgroep met vakbladen, waarvan Informatie de meest toegankelijke is. We organiseren jaarlijks meer dan 100 bijeenkomsten, waar mensen hun expertise op onafhankelijke basis met elkaar delen. Dat varieert van wetenschappelijke kennis tot hands-on tips. Het gaat erom dat we voortdurend onderling kennis delen.”

Spraakverwarring over functienamen
“Mismatch op de arbeidsmarkt wordt ook veroorzaakt door de verwarring over functietitels. Uit onderzoek van Monsterboard blijkt dat een op de drie keer een ICT’er voor een functie wordt gevraagd, terwijl daarna in het gesprek inhoudelijk de functie heel anders is, dan de sollicitant had verwacht. Omgekeerd komt het net zo vaak voor dat verschillende functietitels worden gebruikt voor dezelfde functie.”

Terminologie van e-CF hanteren voor functies
“Daarom hameren wij er op dat men zich beter kan conformeren aan het European e-Competence Framework,” zegt Emons. “Dit is de Europese standaard voor optimale matching. Daar worden competenties en niveaus heel precies geformuleerd. Een specifieke combinatie van die competenties behelst de functietitel.
Als iedereen zich daaraan houdt, is het veel eenvoudiger voor bepaalde functies de juiste mensen aan te trekken. Mensen kunnen daardoor ook makkelijker overstappen binnen de arbeidsmarkt omdat de inhoud van het werk en de beschikbare vacatures transparanter wordt.”

Krapte
“Helaas bestaat er inderdaad krapte op de arbeidsmarkt. Dit is deels op te lossen door in vrijwel alle studies training van IT-competenties aan te bieden die aansluit bij e-CF. Niet alleen in de IT-studies. In de praktijk zien we namelijk dat business en IT steeds vaker samenvallen. Als je bijvoorbeeld bij een bank of bij de Belastingdienst werkt, dan ben je feitelijk een IT’er, omdat IT een onlosmakelijk onderdeel is geworden van de gehele organisatie. Onze verwachting is dat deze trend nog meer zal doorzetten.”

5-daagse tour met UWV voor omscholing zij-instromers
“De krapte en de mismatch kunnen we daarnaast oplossen door veel meer mensen om te scholen. Dat geldt voor alle niveaus. Daarom gaan we binnenkort samen met het UWV een 5-daagse tour doen waarbij we uitleggen in welke functies mensen makkelijk vanuit andere beroepen via omscholing kunnen instromen in IT-functies.”

Buitenlandse IT’ers in Nederland houden
“De SER heeft aangetoond dat IT’ers die afkomstig zijn uit het buitenland en in Nederland komen studeren vrijwel allemaal niet in Nederland blijven om te gaan werken in de IT. Het is wellicht een kleine groep, maar waarom kunnen we hen niet hier houden? Gelukkig doet Neelie Kroes daar veel aan met Start-up Delta, maar de huidige praktijk is wel dat we de stijgende vraag aan IT’ers maar moeilijk weten bij te benen. De praktijk leert ons dat partijen als Booking.com ongeveer de helft van zijn IT’ers in het buitenland recruteert. Die noodzaak zou wat ons betreft minder hoog mogen zijn.

Het is ook daarvoor van groot belang dat opleidingen met e-CF beter gaan aansluiten bij de behoeften van de werkgevers. We kunnen niet genoeg blijven benadrukken dat alle werkgevers hun ICT-functieomschrijvingen moeten laten aansluiten bij het e-CF.”

Jongeren interesseren voor IT
“We brengen het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het werken in de IT met zich mee brengt onder de aandacht bij IT-professionals die lid zijn van onze beroepsvereniging.
Maar we gaan net zo goed naar scholen en studieverenigingen en laten zien dat werken in de IT ook heel leuk is. Vrijwilligers geven namens ons les op basisscholen. Dan laten we aan kinderen zien hoe leuk het is om met elkaar een aantal simpele dingen te leren programmeren, zodat kinderen enthousiast worden voor het vak en er al heel jong mee kunnen beginnen.”

Informatie professional 3.0
“De IT’er van tegenwoordig noemen wij de informatie professional 3.0. Wat moet die kunnen? Bij bepaalde functies horen natuurlijk bepaalde competenties op een bepaald niveau. Dat is niet nieuw. Maar tegenwoordig moet je ook tal van andere sociale skills ontwikkelen. Je moet kunnen netwerken en in een groepsverband samenwerken. Het beeld van de stereotype nerd met een koptelefoon op z’n hoofd en een grote kop koffie die naar zijn beeldscherm staart, is echt achterhaald. Je moet als IT’er tegenwoordig juist communicatief en sociaal vaardig zijn.”

ZP’ers
“Voor zelfstandige ICT’ers hebben wij een speciale netwerkgroep binnen onze vereniging. Daar helpen ze elkaar met tips en advies. In de praktijk blijkt het voor velen lastig om naast het inhoudelijke vakmanschap ook acquisitie te doen, te onderhandelen over het tarief enzovoort,” zo besluit Maarten Emons.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws