STOOF: Human skills steeds belangrijker maar nog onontwikkeld

0
95

STOOF heeft De Beleidsonderzoekers laten onderzoeken bij uitzendbureaus en inleners welk belang zij hechten aan human skills van uitzendkrachten en in hoeverre human skills worden vastgelegd.

Zie het rapport

Het nieuwe onderzoek bevestigt het OECD Skills Strategy Diagnoserapport, aldus STOOF.

Human skills zijn cruciaal voor de toekomst door de snel veranderde arbeidsmarkt, innovaties en globalisering. Uitzendbureaus en inlenende bedrijven hechten groot belang aan human skills. Maar het structureel onderzoeken, vastleggen en ontwikkelen gebeurt nog maar heel weinig. Terwijl het vastleggen van human skills de mogelijkheden biedt om de kwaliteit van de dienstverlening van uitzendbureaus te vergroten. Voor uitzendkrachten zou deze informatie hun kansen op de arbeidsmarkt sterk vergroten. Inlenende bedrijven krijgen kwalitatief betere en productieve uitzendkrachten.

Twee derde van de uitzendbureaus en inlenende bedrijven heeft behoefte aan duidelijkheid over hoe en welke human skills een rol spelen in verschillende beroepen.

Het belang van human skills wordt door bijna alle (97%) uitzendbureaus en inlenende bedrijven sterk bevestigd wanneer hier in algemene zin naar wordt gevraagd. Twee derde van de uitzendbureaus geeft daarnaast aan te denken dat human skills in de toekomst nog belangrijker zullen worden, inlenende bedrijven zijn daar minder stellig in.

Uit het onderzoek blijkt dat opleiding en werkervaring nog altijd belangrijker zijn. Misschien dat daarom niet meer dan de helft van de respondenten vindt dat human skills doorslaggevend zijn bij de selectie van kandidaten, het functioneren van uitzendkrachten en werknemers, en hun verdere ontwikkeling.

Volgens uitzendbureaus en inlenende bedrijven zijn human skills doorslaggevend voor zowel hoogopgeleiden als voor laagopgeleiden. Voor doelgroepen zoals arbeidsbeperkten, ouderen en migranten vinden zowel uitzendorganisaties als inlenende bedrijven human skills apart genoeg minder belangrijk. Bijna de helft (47%) van de inlenende bedrijven is niet specifiek geïnteresseerd in uitzendbureaus die goed kunnen selecteren op human skills en gebruikt ook geen andere dienstverlener om hen bij selectievraagstukken hieromtrent te helpen. Toch is het voor één van elke drie inleners wel van belang of uitzendbureaus zich op dit punt kunnen onderscheiden. Bijna de helft van de inlenende bedrijven vindt dat human skills er in het selectieproces niet erg toe doen.

Slechts vier op de tien uitzendbureaus en zes op de tien inleners legt human skills systematisch vast. 80% van de uitzendorganisaties zegt dat het systematisch vastleggen van human skills leidt tot een betere match en 79% van de inlenende bedrijven zegt dat het leidt tot een betere kwaliteit van werknemers. Zowel een groot deel van de uitzendorganisaties als inlenende bedrijven zien positieve effecten voor uitzendkrachten door het vastleggen van human skills; het vergroot hun arbeidsmarkt kansen, het vergroot het inzicht in eigen mogelijkheden en draagt bij aan hun eigen ontwikkeling.

Bron: STOOF, 1 mei 2017