Register huisvestingskeurmerk Certified Flex Home

0
1319


Keurmerkstickers18 juni 2010

Het keurmerk Certified Flex Home zorgt voor naleving van de afspraken die gemaakt zijn in de CAO voor Uitzendkrachten met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten. Het keurmerk heeft vanaf nu een eigen register.

Hierin worden alle leden van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) opgenomen die, naast de reguliere eisen voor ABU-leden, voldoen aan de eisen van het huisvestingskeurmerk. Met dit register, dat te vinden is op www.abu-international.nl, is in één oogopslag terug te vinden welke uitzendorganisaties in het bezit zijn van dit keurmerk en dus een betrouwbare partner zijn om zaken mee te doen. Het keurmerk voor huisvesting is in 2009 ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Jaarlijkse keuring huisvestingslocaties
Om er zeker van te zijn dat de ABU-leden die in bezit zijn van het keurmerk ook daadwerkelijk de afspraken naleven, worden de huisvestingslocaties van deze organisaties jaarlijks gekeurd. Naar verwachting zullen dit 500 locaties zijn in 2010. Mocht niet aan de eisen worden voldaan dan verliest men niet alleen het keurmerk, maar uiteindelijk ook het ABU-lidmaatschap.

Goed en verantwoord
ABU adjunct-directeur drs. J.H. (Jurriën) Koops: “Met het Certified Flex Home register op www.abu-international.nl zien de gemeente, de brandweer, omwonenden, controlerende instellingen én de uitzendkracht in één oogopslag dat de betreffende uitzendorganisatie goed en verantwoord omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet. Kortom, zoek de uitzendorganisatie op in het register op de website, dan weet u zeker dat het goed zit.”

ABU International
Een groot deel van alle arbeidsmigranten in Nederland wordt bemiddeld door de ABU-leden die actief zijn op dit terrein. Deze leden, zowel specialisten als algemene uitzendondernemingen, zijn verenigd in ABU International. ABU International is een gespecialiseerde tak van de ABU waarmee flexmigranten, opdrachtgevers, media, gemeenten en de landelijke politiek duidelijk wordt gemaakt dat ABU-leden óók op het terrein van de arbeidsmigratie staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Op de website van ABU International is nog meer belangrijke informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld Huisvestingsconvenanten met gemeenten, onderzoeken en veelgestelde vragen.

Gerelateerd nieuws
> Uitbuiting Poolse uitzendkrachten lastig te bestrijden
> Timing: keurmerk Certified Flex Home (CFH)
> Uitzenders introduceren keurmerk huisvesting arbeidsmigranten
> Uitzendbranche en gemeenten sluiten convenant huisvesting


Bron: ABU, 17 juni 2010