HR trends 2016-2017 – ADP en Berenschot

0
600

HR Trends 2016-2017 is gepubliceerd door Performa HR, ADP Nederland en Berenschot.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:
1. De functie van HR
2. Belonen en waarderen.

Aan de orde komt onder meer de krapte op de arbeidsmarkt per functiegebied. Ook het beleid rondom flexkrachten is onder de loep genomen.

Flexibele schil
Alle arbeidskrachten die geen vast contract hebben bij de betrokken organisatie worden gerekend tot de flexibele arbeidskrachten. Gemiddeld gaat dit om 14% van het volume aan arbeidskrachten.
43% van de respondenten geeft aan dat er geen beleid is voor deze flexibele krachten, denk aan beleid voor selectie, opleiden, ontwikkelen, evaluaties, exit gespreken of het structureel onderhouden van contacten.

Grafiek uit HR Trends 2016-2017, Performa, Berenschot en ADP Nederland
Hoe maken organisaties gebruik van hun flexibele schil? Bron: HR Trends 2016-2017, publicatie Performa HR, Berenschot en ADP Nederland

Meer zorgen over bijhouden competenties
HR-professionals maken zich dit jaar meer zorgen over het bijhouden van hun eigen kennis en competenties dan voorgaande jaren. De zorgen met betrekking tot het economisch klimaat zijn daarentegen opnieuw gedaald en de gemiddelde loonstijging is dit jaar hoger dan verwacht.

Automatisering treft salarisadministrateur
Ook is er bij HR nog geen sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Slechts 5% geeft aan moeite te hebben met het vervullen van vacatures voor HR-functies. Als gevolg van de verdergaande automatisering verwachten HR-professionals dat administratieve functies in de toekomst zullen verdwijnen. Lees meer

Aan dit jaarlijkse onderzoek hebben 1.000 Nederlandse HR-professionals meegewerkt.

Bron: ADP, 11 oktober 2016 en Berenschot, 11 oktober 2016